Advantage Austria Pokaži navigaciju

Status boravka

dokumenti © photocase.com/Mister Vertilger

© photocase.com/Mister Vertilger

Ovdje ćete pronaći informacije o dozvolama za rad i boravak za uposlenike i one koji su na obuci.

Austrijski pravni sistem poznaje sljedeće boravišne dozvole:
 • dozvola boravka (privremeni i ograničeni boravak)
 • crveno-bijela-crvena – karta (privremeno naseljenje sa ograničenim pristupom tržištu rada)
 • crveno-bijela-crvena – karta plus (privremeno naseljenje sa neograničenim pristupom tržištu rada)
 • plava karta EU (privremeno useljenje sa ograničenim pristupom tržištu rada)
 • dozvola boravka (privremeno useljenje sa ograničenim pristupom tržištu rada)
 • dozvola boravka – isključeno obavljanje djelatnosti (privremeno useljenje bez pristupa tržištu rada)
 • dozvola boravka – srodnici (privremeno useljenje bez pristupa tržištu rada)
 • članovi porodice (privremeno useljenje sa neograničenim pristupom tržištu rada)
 • trajni boravak – EG (neograničeni boravak sa neograničenim pristupom tržištu rada)
 • trajni boravak – članovi porodice (neograničeni boravak sa neograničenim pristupom tržištu rada)

Crveno-bijela-crvena - karta: kvalifikovano useljenje otvara nove šanse

Austrija sa crveno-bijelo-crvenom-kartom (CBC-karta) uvodi novi, transparentni i fleksibilni sistem useljavanja. Cilj je, kvalifikovanoj radnoj snazi iz trećih zemalja i njihovim članovima porodice omogućiti u skladu sa ličnim sposobnostima i političkim kriterijima tržišta rada regulisano dugotrajno orijentisano useljenje u Austriju.

Nova regulativa je stupila na snagu 1. jula 2011 i tiče se isključivo useljenika, koji nisu građani jedne od EU zemalja. Sa CBC-kartom se ukida dosadašnji sistem kvota i mijenja se modelom usljenja na osnovu ispunjenih kriterija.

CBC-karta se dodjeljuje u dvije varijante:
 • CBC-karta: omogućava useljenje i zaposlenje kod određenog poslodavca.
 • CBC-karta plus: omogućava useljenje sa neograničenim pristupom tržištu rada.

Novi sistem useljenja vrijedi za sljedeće grupe osoba:
 • posebno visoko kvalifikovane useljenike
 • kvalifikovanu radnu snagu u deficitarnim zanimanjima
 • ostalu kvalifikovanu ključnu radnu snagu
 • strane apsolvente
 • samostalnu ključnu radnu snagu

Detaljnije informacije o useljenju I boravku u Austriji mogu se dobiti na web stranici Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova .
štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA