Advantage Austria Näita sisukorda
Me arvame, et Te olete Selle riigi leheleteine riik

Elamisluba

Toimikute hunnik © photocase.com/Mister Vertilger

© photocase.com/Mister Vertilger

Siit leiate infot palgatöötajate ja praktikantide ajutiste ja alaliste elamislubade kohta.

Austria õigussüsteemis on fikseeritud järgmised elamisload:
 • Elamisluba (ajutine ja piiratud elamisluba)
 • Punane-valge-punane kaart (ajutine elamisluba piiratud ligipääsuga tööjõuturule)
 • Punane-valge-punane kaart pluss (ajutine elamisluba piiramatu ligipääsuga tööjõuturule)
 • EL Sinine kaart (ajutine elamisluba piiratud ligipääsuga tööjõuturule)
 • Elamisluba - Settlement permit (ajutine elamisluba piiratud ligipääsuga tööjõuturule)
 • Elamisluba (Settlement permit) ilma tööloata (ajutine elamisluba ilma ligipääsuta tööjõuturule)
 • Elamisluba (Settlement permit)– pereliige (ajutine elamisluba ilma ligipääsuta tööjõuturule)
 • Pereliige (ajutine elamisluba piiramatu ligipääsuga tööjõuturule)
 • Alaline elamisluba – EL (alatine luba elada riigis piiramatu ligipääsuga tööjõuturule)
 • Alaline elamisluba- pereliige (alatine luba elada riigis piiramatu ligipääsuga tööjõuturule)

Punane-Valge-Punane kaart: Kvalifitseeritud sisseränne avab uued võimalused

Austria viib Punane-Valge-Punane-kaardiga (PVP-kaart) sisse uue, läbipaistva ja paindliku sisserändesüsteemi. Eesmärk on võimaldada kvalifitseeritud tööjõule kolmandatest riikidest, ning nende peredele, sisserännet, mis on juhitud isikul põhineva ning tööjõupoliitiliste kriteeriumite järgi ning on mõeldud kestma.

Uus seadus on jõus alates 1. juulist 2011 ning on mõeldud mitte EL-kodanikele. PVP-kaardiga muudetakse senist kvoodisüsteemi ning asendatakse see kriteeriumitele põhineva sisserändemudeliga.

PVP-kaarti antakse välja kahes variandis:
 • PVP-kaart: lubab elada riigis ning töötada ühe kindla tööandja juures.
 • PVP-kaart pluss: lubab elada riigis ning töötada piiranguteta.

Uus sisserändesüsteem kehtib järgnevatele inimgruppidele:
 • eriti kõrgelt kvalifitseeritud sisserändajad
 • kvalifitseeritud tööjõud töökohtadele, kus pole piisavalt töötajaid
 • muu kvalifitseeritud nõutud tööjõud
 • välisülikoolide lõpetajad
 • kõrgelt kvalifitseeritud FIE-d

Põhjaliku info Austrias ajutiselt ja alaliselt elamise kohta saate Te Austria Siseministeeriumi koduleheküljelt.
Trüki
©©ADVANTAGE AUSTRIA