Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Oprávnenie na pobyt

Aktenstoß © photocase.com/Mister Vertilger

© photocase.com/Mister Vertilger

Tu nájdete informácie o povoleniach na prácu a trvalý pobyt pre pracujúcich a študujúcich.

V rakúskom právnom systéme sú zakotvené nasledovné oprávnenia na pobyt:
 • Povolenie na pobyt (povolenie k prechodnému, časovo obmedzenému pobytu)
 • Red-White-Red Card (dočasné usadenie s obmedzeným prístupom k pracovnému trhu)
 • Red-White-Red Card plus(dočasné usadenie s neobmedzeným prístupom k pracovnému trhu)
 • EU Blue Card (dočasné usadenie s obmedzeným prístupom k pracovnému trhu)
 • Povolenie na usadenie (dočasné usadenie s obmedzeným prístupom k pracovnému trhu)
 • Povolenie na usadenie - bez zárobkovej činnosti (dočasné usadenie bez prístupu na pracovný trh)
 • Povolenie na usadenie - príslušník (dočasné usadenie bez prístupu na pracovný trh)
 • Rodinný príslušník (dočasné usadenie s neobmedzeným prístupom k pracovnému trhu)
 • Trvalý pobyt - EÚ (časovo neobmedzené usadenie s neobmedzeným prístupom k pracovnému trhu)
 • Trvalý pobyt - rodinný príslušník (časovo neobmedzené usadenie s neobmedzeným prístupom k pracovnému trhu)

Red-White-Red Card: Kvalifikovaná migrácia otvára nové príležitosti
Rakúsko prostredníctvom Red-White-Red Card (RWR Card) zaviedlo nový, transparentný a flexibilný systém na reguláciu migrácie. Cieľom je umožniť kvalifikovaným pracovným silám z tretích krajín a ich rodinným príslušníkom dlhodobú imigráciu na základe perzonalizovaných kritérií a požiadaviek pracovného trhu.
Nové opatrenia vstúpili do platnosti 1.7.2011 a zameriavajú sa na príslušníkov krajín mimo EÚ. RWR Card zároveň nahrádza doterajší systém kvót imigračným modelom reflektujúcim požadované kritériá.

Vydávajú sa dva typy RWR Card:
 • RWR Card: oprávňuje k usadeniu v Rakúsku a zamestnaniu u špecifického zamestnávateľa.
 • RWR Card plus: oprávňuje k usadeniu v Rakúsku s neobmedzeným prístupom k pracovnému trhu

Nový imigračný systém sa týka nasledujúcich skupín osôb:
 • obzvlášť kvalifikovaní migranti
 • kvalifikované odborné pracovné sily v nedostatkových povolaniach
 • iní kvalifikovaní kľúčoví pracovníci
 • zahraniční absolventi univerzít
 • samostatne zárobkovo činné osoby s vysokou kvalifikáciou

Podrobné informácie o povolení usadiť sa na území štátu a pobyte v Rakúsku Vám poskytne na svojich stránkach
Spolkové ministerstvo vnútra (Bundesministeriums für Inneres) .
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA