Advantage Austria Pokaži navigaciju
Pretpostavljamo da ste iz Izaberite svoju državuPromena države

Status boravka

Gomila predmeta © photocase.com/Mister Vertilger

© photocase.com/Mister Vertilger

Ovde ćete naći informacije o dozvolama za rad i boravak za zaposlene i one koji su na školovanju. 

Austrijski pravni sistem predviđa sledeće statuse boravka:
 • Boravišna dozvola (privremeni, ograničeni boravak)
 • Crveno-bela-crvena karta (ograničeno pravo nastanjenja sa ograničenim pristupom tržištu rada)
 • Crveno-bela-crvena karta plus (ograničeno pravo nastanjenja sa neograničenim pristupom tržištu rada)
 • Plava karta EZ (ograničeno pravo nastanjenja sa ograničenim pristupom tržištu rada)
 • Dozvola za nastanjenje (ograničeno pravo nastanjenja sa ograničenim pristupom tržištu rada)
 • Dozvola za nastanjenje – izuzev prava na zaposlenje (ograničeno pravo nastanjenja bez pristupa tržištu rada)
 • Dozvola za nastanjenje – za članove porodice (ograničeno pravo nastanjenja bez pristupa tržištu rada)
 • Uži članovi porodice (ograničeno pravo nastanjenja sa neograničenim pristupom tržištu rada)
 • Dozvola za trajni boravak- EZ (neograničeno pravo nastanjenja sa neograničenim pristupom tržištu rada)
 • Dozvola za trajni boravak – za članove porodice (neograničeno pravo nastanjenja sa neograničenim pristupom tržištu rada)

Crveno-bela-crvena karta: Doseljenje stručne radne snage otvara nove mogućnosti

Crveno-belo-crvenom kartom Austrija je uvela transparentan i fleksibilan sistem doseljenja. Cilj je da se kvalifikovanoj radnoj snazi iz trećih zemalja i članovima njihove porodice omogući trajno doseljenje u Austriju, povodeći se prema pojedincu ponaosob i kriterijumima tržišta radne snage.
Novo uredba stupila je na snagu 1. jula 2011. godine, a namenjena je isključivo osobama koje nisu građani Evropske unije. Crveno-belo-crvenom kartom ukinut je sistem kvota i time uveden model doseljavanja prema kriterijima.

Izdaju se dve vrste Crveno-belo-crvene karte:
 • Crveno-bela-crvena karta:ostvaruje pravo na nastanjenje i zaposlenje kod određenog poslodavca.
 • Crveno-bela-crvena karta plus: ostvaruje pravo na nastanjenje i neograničen pristup tržištu rada.

Novi sistem doseljavanja važi za sledeće grupe:
 • posebno visoko kvalifikovani doseljenici
 • stručna radna snaga za deficitarna zanimanja
 • ostala ključna radna snaga
 • strani državljani – apsolventi studija u Austriji
 • samostalni poduzetnici iz ključnih zanimanja

Opširne informacije o dozvolama boravka u Austriji naći ćete na sajtu Saveznog ministarstva unutraünjih poslovaSavezno ministarstvo za unutarnje poslove .
Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA