Advantage Austria Показване навигация

Дуална образователна система

Класна стая © photocase.com/jomi

© photocase.com/jomi

Една от особеностите на австрийската образователна система е тясната връзка между икономиката и образованието. От това близко до практиката образование печелят не само учениците, но и абсолвентите на средните професионални училища, специализираните висши училища и университетите.

Комбинация от теория и практика

Дуалната система – комбинираща теорията и практиката – се прилага както в учителските професии, така и в средните професионални училища. Учебните планове или основните пунктове на образованието се съобразяват и нагаждат към изискванията на икономиката, а в предприятията учениците се обучават компетентно по специалността си или провеждат там стажовете и практиките си. Чрез общите проекти между училищата и икономиката, например дипломни проекти или проекти в рамките на практическата фирмена работа, резултатите от научноизследователската и развойната дейност се прилагат в практиката.

Навсякъде в Европа тази комбинация се смята за образцова и е ключов фактор за успеха на австрийския икономически модел. Чуждестранните инвеститори ценят особено високо специализираните професионални способности и умения и добрите основни познания на австрийските работници.

Австрия разполага с всеобхватна мрежа от терциерни образователни институции. Тук спадат 21 специализирани висши училища, 22 обществени университета и 13 частни университета. Специализираните висши училища, които предлагат 393 различни курсове на обучение, са особено ориентирани към потребностите на предприятията и поддържат интензивни контакти с промишления сектор. Повече от 47 % от предлаганите от тях програми за обучение са организирани с паралелно упражняване на професията.

Професионална ориентация на образователната система

Заедно с ориентацията към практиката австрийската образователна система отдава голямо значение и на специализацията. Независимо дали в средните училища с техническа или търговска насоченост, възможността за по-висока специализация винаги е налице. Така например Средното техническо учебно заведение по машиностроене предлага повече от десет различни образователни области.

Logo ABA-Invest in Austria © Austrian Business Agency
Източник:
ABA-Invest in Austria
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA