Advantage Austria Pokaži navigaciju

Dualni sistem obrazovanja

školska učionica © photocase.com/jomi

© photocase.com/jomi

Posebnost austrijskog sistema obrazovanja jeste uska povezanost između privrede i obrazovanja. Od praksi bliskog obrazovanja ne profitiraju samo naučnici, nego i apsolventi usmjerenih viših škola, univerziteta i fakulteta.

Kombinacija teorije i prakse

Kako u zanatskoj izobrazbi tako i u usmjerenim višim školama primjenjuje se dualni sistem - kombinacija teorije i prakse. Školski planovi ili težišta izobrazbe naučnika ili praktikanata prilagođavaju se zahtjevima privrede. U zajedničkim projektima škola i privrede. npr. diplomski projekti ili projekti u okviru radne vježbe u preduzeću, primjenjuju se rezultati istraživanja i razvoja u praksi.

Takva se kombinacija širom Evrope smatra primjernom i predstavlja ključni faktor za uspjeh privrednog položaja Austrije. Strani ulagači posebno cijene stručnu usmjerenost i fundirano opće znanje austrijskih uposlenika.

Austrija raspolaže sa sveobuhvatnom mrežom tercijarnih obrazovnih ustanova. Tu se ubrajaju 21 visokoškolska ustanova, 22 javna univerziteta i 13 privatnih univerziteta. Visokoškolske ustanove, koje nude 393 stdijska programa su posebno orijentisane stvarnim potrebama preduzeća i održavaju intezivne kontakte sa industrijom. Više od 47% ponuđenih visokoškolskih studijskih programa su organizovani tako da prate potrebe zanimanja.

Sistem obrazovanja orijentiran ka zanimanju

Pored orijentacije ka praktičnom radu, austrijski sistem obrazovanja polaže mnogo pažnje na specijalizaciju. Bilo da se radi o višim školama tehničkih ili ekonomskih smijerova, uvijek postoji mogućnost više specijalizacije. Tako npr. Viša tehnička ustanova za mašinstvo nudi više od deset različitih smjerova izobrazbe.

štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA