Advantage Austria Zobrazit navigační panel
Předpokládáme, že jste z Přesměrovat na tuto stránkuZměna země

Duální systém vzdělávání a odborné přípravy

Třída © photocase.com/jomi

© photocase.com/jomi

Specifikem rakouského vzdělávacího systému je úzké propojení mezi hospodářstvím a vzděláváním. Z tohoto odborného vzdělávání zaměřeného na praxi mají užitek nejen učni, ale také absolventi vyšších odborných škol, odborných vysokých škol a univerzit.

Kombinace teorie a praxe

Jak v učňovských oborech tak také na vyšších odborných školách se aplikuje duální systém – kombinace teorie a praxe. Učební plány nebo těžiště odborné přípravy jsou přizpůsobeny požadavkům hospodářství, v podnicích se učni připravují na své budoucí povolání nebo absolvují praxi. Ve společných projektech mezi školami a hospodářstvím, např. diplomové projekty nebo projekty v rámci odborného výcviku ve cvičném podniku, se výsledky výzkumu a vývoje se implementují s ohledem na potřeby praxe.

Tato kombinace je po celé Evropě považována za příkladnou a je klíčovým faktorem úspěchu Rakouska jako hospodářské země. Zahraniční investoři zejména oceňují odborné schopnosti a fundované základní vědomosti rakouských pracujících.

Rakousko disponuje obsáhlou sítí terciálních vzdělávacích zařízení. K nim patří 21 odborných vysokých škol, 22 veřejných unverzit a 13 soukromých univerzit. Odborné vysoké školy, které nabízejí 393 studijních oborů, jsou zaměřeny obzvláště na potřeby podniků a udržují intenzivní kontakt s průmyslem. Více než 47% studijních oborů, které nabízejí odborné vysoké školy jsou organizovány při zaměstnání.

Vzdělávací systém orientovaný na výkon povolání

Vedle orientace na praxi klade rakouský vzdělávací systém také velký důraz na specializaci. Ať již vyšší vzdělávací školy v technickém nebo ekonomickém oboru, možnost ke zvýšení specializace existuje vždy. Vyšší technické učiliště strojírenské tak např. nabízí více než deset různých oborů výcviku.

Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA