Advantage Austria Näita sisukorda
Me arvame, et Te olete Selle riigi leheleteine riik

Duaalne kutseõppesüsteem

Klassiruum © photocase.com/jomi

© photocase.com/jomi

Austria haridussüsteemi eripäraks on majanduse ja hariduse tihe seotus. Praktikal põhinevast väljaõppest ei saa kasu mitte ainult ettevõttes kutset omandajad, vaid ka kutsekoolide, rakenduskõrgkoolide ja ülikoolide lõpetajad.

Teooria ja praktika kombinatsioon

Duaalset süsteemi – teooria ja praktika kombinatsiooni – kasutatakse nii ameti õppimisel ettevõttes kui ka kutseõpet andvates kõrgemates koolides. Õppekavad või kutseõppe raskuspunktid kohaldatakse vastavalt majanduse nõudmistele, ettevõtetes õpetatakse ametit erialast lähtuvalt või seal sooritatakse praktika. Koolide ja ettevõtete ühistes projektides, nt diplomiprojektides või firmas töötamise harjutamise projekti raames, rakendatakse teaduse ja arenduse tulemusi praktikast lähtuvalt.

Nimetatud kombinatsiooni peetakse kogu Euroopas eeskujulikuks ning tegemist on Austria kui majandusriigi edu võtmefaktoriga. Välisinvestorid hindavad eriti kõrgelt austria töötajate spetsiifilisi erialaseid võimeid ning põhjalikke baasteadmisi.

Austrial on ulatuslik kolmeastmelise haridussüsteemi võrgustik. Sinna kuuluvad 21 kutsekõrgkooli, 22 avalikku ülikooli ja 13 eraülikooli. Kutsekõrgkoolid, mis pakuvad 393 õppekava, on eriti orienteeritud ettevõtete vajadustele ning teevad tihedat koostööd tööstusega. Rohkem kui 47% pakutud kutsekõrgkoolide õppekavadest hõlmavad ka osalist töötamist.

Haridussüsteemi elukutsele orienteeritus

Lisaks praktikale suunatusele paneb austria haridussüsteem suurt rõhku spetsialiseerumisele. Ükskõik kas tehnika ja majanduse kõrgemad koolid: spetsialiseerumise võimalus on alati olemas. Nii pakub näiteks Masinaehituse Kõrgem Tehnikakool (Höhere Technische Lehranstalt für Maschinenbau) enam kui kümmet erinevat väljaõppeharu.

Trüki
©©ADVANTAGE AUSTRIA