Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Duálny systém vzdelávania

Klassenzimmer © photocase.com/jomi

© photocase.com/jomi

Zvláštnosťou rakúskeho vzdelávacieho systému je úzke prepojenie medzi hospodárstvom a vzdelávaním. Z tohto praktického vzdelávania neprofitujú len učni, ale aj absolventi vyšších škôl pripravujúcich na povolanie, odborných učilíšť a univerzít.

Kombinácia teórie a praxe

Duálny systém – kombinácia teórie a praxe - sa uplatňuje tak v učebných odboroch, ako aj v odborných učilištiach. Učebné plány alebo ťažiská vzdelávania sa prispôsobujú požiadavkám hospodárstva, učni sú odborne vzdelávaní v podnikoch alebo absolvujú praktikum. V spoločných projektoch medzi školami a hospodárstvom, napr. formou diplomových projektov v rámci cvičebných firemných prác, sa presadzujú výsledky výskumu a vývoja, ktoré súvisia s praxou.

Táto kombinácia sa v celej Európe podkladá za vzor a je kľúčovým faktorom pre úspech hospodárskej lokality Rakúsko. Zahraniční investori oceňujú predovšetkým odporne špecifické schopnosti a fundované základné poznatky rakúskych zamestnancov.

Rakúsko disponuje rozsiahlou sieťou terciárnych vzdelávacích inštitúcií. K nim patrí 21 vysokých škôl typu Fachhochschule, 22 verejných a 13 súkromných univerzít. Vysoké školy typu Fachhochschule, ktoré dokopy ponúkajú 393 študijných odborov sú orientované na požiadavky firemného sektora a udržiavajú intenzívny kontakt s priemyselným sektorom. Viac ako 47 % takýchto študijných smerov je spojených s praxou.

Vzdelávací systém orientovaný na prípravu na povolanie

Spolu s orientáciou na prax kladie ťažisko rakúsky vzdelávací systém na špecializáciu. Či sa jedná o vyššie vzdelávacie školy v technickej alebo obchodníckej oblasti, možnosť špecializácie je vždy daná. Tak ponúka napríklad Vyšší technický ústav pre strojárenstvo viac ako desať rozdielnych vzdelávacích odvetví.

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA