Advantage Austria Prikaži navigacijo

Dualni izobraževalni sistem

Učilnica © photocase.com/jomi

© photocase.com/jomi

Posebnost avstrijskega izobraževalnega sistema je tesna povezava med gospodarstvom in izobraževanjem. Korist od tega praktično usmerjenega izobraževanja nimajo le vajenci, temveč tudi absolventi poklicnih višjih šol in univerz.

Kombinacija teorije in prakse

Tako v pedagoških poklicih kot tudi v poklicnih višjih šolah je v uporabi dualni sistem –kombinacija teorije in prakse. Učni načrti in težišča izobraževanja so prilagojena zahtevam gospodarstva, v obratih se vajenci strokovno izobražujejo ali opravljajo praktični pouk. V skupnih projektih šole in gospodarstva, npr. diplomski projekti ali projekti v okviru dejavnosti podjetij, se uresničujejo rezultati raziskovanja in razvoja v praksi.

Ta kombinaciji v Evropi velja za vzor in je ključni dejavnik za uspeh gospodarske lokacije Avstrije. Tuji investitorji še posebej cenijo strokovno specifične sposobnosti in bogato temeljno osnovno znanje avstrijskih delojemalcev. 

Avstrija razpolaga z obsežno mrežo tercialnih izobraževalnih ustanov. Ta obsega 21 višjih strokovnih šol, 22 javnih univerz in 13 zasebnih univerz. Višje strokovne šole, ki ponujajo 393 različnih študijskih programov, so še posebej prilagojene potrebam podjetij in vzdržujejo tesne stike z industrijskim sektorjem. Več kot 47% ponujenih programov na teh šolah vključuje poklicno prakso.

Poklicna usmerjenost izobraževalnega sistema

Poleg praktične usmerjenosti daje avstrijski izobraževalni sistem velik pomen specializaciji. Najsibo višje izobraževalne šole na tehničnem ali trgovskem področju, možnost za višjo specializacijo vedno obstaja. Tako recimo Višja tehnična šola za strojništvo nudi več kot deset različnih vej izobraževanja.

Natisni
©©ADVANTAGE AUSTRIA