Advantage Austria Pokaži navigaciju
Pretpostavljamo da ste iz Izaberite svoju državuPromena države

Dualni sistem obrazovanja

Skolsko odeljenje © photocase.com/jomi

© photocase.com/jomi

Posebnost austrijskog obrazovnog sistema predstavlja uska povezanost između privrede i obrazovanja. Ovakva vrsta obrazovanja usko povezana sa praksom, korisna je ne samo za učenike u privredi, već i za apsolvente viših zanatskih škola, fakulteta i univerziteta.

Kombinacija teorije i prakse

Škole za sticanje zanimanja uz praktični rad i više zanatske škole primenjuju dualni sistem školovanja, koji ustvari predstavlja kombinaciju teorije i prakse. Nastavni planovi i težište obrazovanja prilagođavaju se zahtevima privrede, u preduzećima se učenici u privredi stručno obrazuju ili u njima polažu praksu. Rezultati istraživanja i razvoja dobijeni u zajedničkim projektima koje organizuju škole i privreda, kao što su, na primer, diplomski radovi ili projekti u okviru volonterskog rada u firmama, primenjuju se u praksi.

Ovakva kombinacija obrazovanja se širom Evrope smatra uzornom i predstavlja ključni faktor uspeha privrede u Austriji. Austrijski investitori posebno cene profesionalnu stručnost i dobro osnovno znanje austrijskih zaposlenih.

Austrija raspolaže razgranatom mrežom tercijarnih obrazovnih institucija u koju se ubrajaju 21 visoka stručna škola, 22 javna univerziteta i 13 privatnih univerziteta. Visoke stručne škole, koje nude 393 smera, posebno su usredsređeni na potrebe poduzeća i održavaju intenzivne kontakte sa industrijom. Preko 47% studijskih smerova visokih stručnih škola usklađena je sa redovnim poslom.

Usmerenost sistema obrazovanja ka zanimanjima

Osim orjentisanosti ka praksi, austrijski sistem obrazovanja polaže veliki značaj i specijalzaciji. I kada je reč o višim školama tehničkog ili trgovačkog smera obrazovanja, uvek postoji mogućnost specijalizacije. Tako, na primer, Viša tehnička mašinska škola nudi preko deset različitih obrazovnih smerova.

Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA