Настройки за бисквитки

Оттук можете да преглеждате и променяте настройките си за бисквитки за различни инструменти, които се използват на www.advantageaustria.org и свързаните поддомейни.


Запазване на настройките
Advantage Austria Показване навигация

Институти

Сграда пред синьо небе © photocase.com/chillerstadt

© photocase.com/chillerstadt

По цялото земно кълбо австрийските изследователи се ползват с добър имидж. Това не е изненада, тъй като техните иновации променят утрешния свят.

Партньорство за успех

"Кооперативната област" - или извънуниверситетските изследвания - са най-бързо нарастващата част от спектъра на австрийската научно-изследователска дейност. Разходите за развойна и изследователска дейност през последните десет години почти са се утроили. В 57 извънуниверситетски изследователски центрове работят около 7.000 души.

Austrian Cooperative Research (ACR)

Независимо дали при устойчивото строителство, техниката за околната среда или възобновяемите енергии, качеството и безопасността при храните или иновациите при материалите и процесите: Навсякъде малките и средни предприятия са важна двигателна сила във въртележката на иновациите. Поради това динамиката на добрите идеи целенасочено се подпомага от Austrian Cooperative Research (ACR) годишно с около 500 изследователски проекта.

Austrian Institute of Technology (AIT)

Австрийският институт по технологии AIT играе както в Австрия, така и в Европа ключова роля като средище за изследвания и технологии по структуро определящи теми на бъдещето. С петте си отдела по енергия, мобилност, здраве и околна среда, безопасност и сигурност, както и по прогнози и политики на места като TechGate Виена или изследователския център в Зайберсдорф се работи в тясно сътрудничество с икономиката по нови структуро определящи решения. Концерни ката Сименс, Магна, ОМВ или АВЛ отдавна се доверяват на компетентността на AIT.

Joanneum Research

Повече от от 30 години Joanneum Research се занимава с изследвания на най-високо равнище и е търсен партньор в изследователската и развойна дейност от световни топ компании. С пет полета на изследователска дейност - например материали, здраве, дигитални технологии, ресурси и политики - Joanneum Research днес се числи към едни от най-големите извънуниверситетски изследователски центрове в Австрия. Освен това е и двигател за приложни изследвания и развитие на технологиите за електронно здравеопазване, нано материали, уеб 2.0, възобновяеми енергии или икономически и иновационни изследвания.

Кристиян Доплер Изследователско дружество

За да се осигури на компаниите възможно най-ефективен достъп до приложни базисни изследвания, 70 лаборатории на изследователското дружество Кристиян Доплер намиращи се в австрийски университети създават извънредно продуктивна връзка между наука и икономика. Временно изградените за седем години изследователски лаборатории разполагат с годишен бюджет около 600.000 евро, половината от които се финансират от публични средства. По този начин се намалява риска за фирмите. Други предимства: Лабораториите разработват в постоянен обмен на опит базисни познания, които се използват в компаниите за създаване на нови продукти и процеси.

Чрез тясната връзка с научната общност икономиката е винаги в крак с най-новите научни тенденции и използва шанса, да доразвива най-новите научни постижения в технологични иновации. Поради това около 125 международни компании като АВЛ, Инфинеон, ОМВ, Сандоц, Фьосталпине, Биомай, Ленцинг или Планзее залагат на тази форма на публично-частно партньорство.

Дружество Лудвиг Болцман (ДЛБ)

Дружеството Лудвиг Болцман е специализирано върху кооперативни изследвания и инициира заедно с партньори от академичните и фирмените среди иновативни изследователски теми с най-високо качество. Като частна организация създава институти Лудвиг Болцман с определен период на дейност. Основните акценти са в области като хуманната медицина, био науките, както и хуманитарни, социални и културни науки с акцент върху здравните науки. При това фокусът е насочен най-вече към интердисциплинарните изследвания.

В момента около 300 души работят в 20 института и 5 клъстера и извършват научно-изследователска дейност на най-високо световно равнище. Най-вече при клиничните изследвания ДЛБ с партньори като Сименс или Байер Хелткер Фармацойтикалс, както и със стартъп компании и МСП като Тишу Гностикс и РИСК Софтуер ООД се счита за един от най-силните играчи в Австрия.

Признати изследователски партньори от индустрията са и arsenal research във Виена, Salzburg Research в Залцбург, Fraunhofer Research GmbH , Upper Austrain Research , V-Research и Carinthian Tech Research в Каринтия.

Logo ABA-Invest in Austria © Austrian Business Agency
Източник:
ABA - Invest in Austria
Последна актуализация на:
2018.04.24
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA