Advantage Austria Näytä navigointi
Oletamme että olette maasta Tälle maasivustolleVaihda maata

Tutkimuslaitokset

building in front of blue sky © photocase.com/chillerstadt

© photocase.com/chillerstadt

Itävaltalaisilla tutkijoilla on maailmanlaajuisesti hyvä maine. Eikä ihme, sillä heidän luomansa innovaatiot muuttavat huomista maailmaa.

Verkostoituminen takaa menestyksen

”Yhteistyöalue” – eli ei-yliopistollinen tutkimus – on vahvimmin kasvava ala itävallan tutkimusympäristössä. T&K menot ovat kasvaneet tällä saralla viimeisten kymmenen vuoden aikana lähes kolminkertaisiksi. Noin 7000 työntekijää työskentelee 57 ei-yliopistollisessa tutkimuslaitoksessa.

Austrian Cooperative Research (ACR)

Pk-yritykset ovat innovaatiokarusellissa merkittävässä asemassa. Ei ole väliä, onko kyseessä kestävä rakentaminen, ympäristöteknologia, uusiutuva energia, elintarvikkeiden laatu ja turvallisuus tai materiaali- ja prosessi-innovaatiot: pk-yritykset ovat innovaatiokarusellissa merkittävässä asemassa. Austrian Cooperative Research (ACR) tukee vuosittain hyvien ideoiden dynamiikkaa kohdistetusti noin 500 projektissa.

Austrian Institute of Technology (AIT)

AIT :llä on niin Itävallassa kuin Euroopassakin avainasema tulevaisuuden infrastruktuuriteemojen tutkimus- ja teknologiakeskuksena. AIT:n toimipisteissä kuten TechGate Viennassa tai Seibersdorfin tutkimuskeskuksessa, kehitetään tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa uusia infrastruktuuriratkaisuja viidellä osastolla: Energy, Mobility, Health & Environment, Safety & Security sekä Foresight & Policy. Monikansalliset konsernit kuten Siemens, Magna, OMV tai AVL ovat jo pitkään luottaneet AIT:n asiantuntemukseen.

Joanneum Research

Yli kolmenkymmenen vuoden ajan Joanneum Research on harjoittanut kansainvälistä huipputukimusta ja se on huippuyritysten haluttu T&K yhteistyökumppani. Viidellä tutkimusalueellaan – Materials, Health, Digital, Resources ja Policies,  Joanneum Research lukeutuu tänään yhdeksi Itävallan suurimmista ei-yliopistollista tutkimuslaitoksista. Tämän lisäksi se on tärkeä soveltavan tutkimuksen, e-health-, nanomaterialli-, web 2.0-, uusiutuvan energian teknologiakehityksen sekä talous- ja innovaatiotutkimuksen moottori.

Christian Doppler Research Association

Christian Doppler Research Association yli 70 tutkimuslaboratoriota itävaltalaisissa yliopistoissa mahdollistavat yrityksille mahdollisimman tehokkaan pääsyn käyttäjäläheiseen perustutkimukseen ja toimivat erittäin tehokkaana yhteytenä tieteen ja elinkeinoelämän välillä. Seitsemäksi vuodeksi perustetuilla väliaikaisilla tutkimuslaitoksilla on vuosittainen enintään 600 000 euron suuruinen laboratoriobudjetti, josta puolet rahoitetaan julkisin varoin. Täten yrityksen taloudellinen riski pienenee. Muita etuja: CD-laboratorioissa omaksutaan jatkuvan tiedonvaihdon kautta perustidot, joita yrityksissä puolestaan käytetään uusien tuotteiden ja menetelmien kehittämisessä.

Tiivis yhteistyö tiedeyhteisön kanssa merkitsee yrityksille uusinta tietoa tieteen trendeistä ja mahdollisuutta käyttää uusimpia tutkimustuloksia teknologian push-innovaatioiden kehittämiseen. Ilman hyvää syytä noin 125 kansainvälistä teollisuuskumppania, kuten AVL, Infineon, OMV, Sandoz, voestalpine, Biomay, Lenzing tai Plansee, eivät panostaisi tämänkaltaiseen Private Public Partnership –yhteistyöhön.

Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG)

Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG) on erikoistunut yhteistoiminnalliseen tutkimukseen ja käynnistää yhdessä akateemisten sekä elinkeinoelämän yhteistyökumppaneiden kanssa innovatiivisia korkealaatuisia tutkimusohjelmia. Yksityisenä tukiorganisaationa LBG:n käynnistämät tutkimusohjelmat ovat määräaikaisia. Tutkimuksen painopisteet ovat lääketieteessä, biotieteissä, humanismissa, yhteiskuntatieteissä ja kulttuurintutkimuksessa. Näissä painotetaan erityisesti poikkitieteellistä tutkimusta.

Tällä hetkellä noin 300 työntekijää 20 tutkimuskeskuksessa ja 5 klusterissa tutkivat viimeisimpiä tieteellisiä teemoja ja toteuttavat tutkimustyötä kansainvälisesti korkealla tasolla. Erityisesti kliinisen lääketieteen tutkimuksen saralla LBG on yksi vahvimmista toimijoista Itävallassa ja se tekee yhteistyötä yritysten kuten Siemensin tai Bayer Healthcare Pharmaceuticalsin sekä startup- ja pk-yritysten, kuten Tissue Gnosticsin ja RISC Software GmbHin kanssa.

Näiden lisäksi teollisuuden arvostettuja tutkimusyhteistyökumppaneita ovat arsenal research Wienissä, Salzburg Research Salzburgissa, Fraunhofer Research GmbH , Upper Austrain Research , V-Research ja Carinthian Tech Research Kärntenissä.

Päivitetty viimeksi
2018.04.24
Tulosta
©©ADVANTAGE AUSTRIA