Advantage Austria Indicare navigare

Institute

Gebäude vor blauem Himmel © photocase.com/chillerstadt

© photocase.com/chillerstadt

Cercetătorii austrieci au un renume foarte bun pe plan internaţional. Nu este de mirare, deoarece inovaţiile lor schimbă lumea de mâine.

Networking pentru succes

Sectorul cooperării - precum cercetarea sin afara universităţilor - a înregistrat cea mai semnificativă creştere din tot peisajul cercetării. Cheltuielile pentru C&D aproape că s-au triplat în ultimii zece ani. În cele 57 centre de cercetare din afara universităţilor activează ca. 7.000 colaboratori.

Austrian Cooperative Research (ACR)

Indiferent despre ce domeniu vorbim şi fie că este vorba despre construcţii durabile, tehnologia mediului înconjurător, energii  regenerabile, calitatea şi siguranţa produselor alimentare sau materiale şi procese inovative: în tot acest peisaj IMM-urile sunt cele care angrenează caruselul inovaţiei. Din acest motiv dinamica ideilor bune este sprijinită de Austrian Cooperative Research care sprijină la rândul ei dezvoltarea a ca. 500 proiecte de cercetare.

Institutul Austriac de tehnologie (AIT)

Institutul Austriac de Tehnologie AIT joacă în Austria ca şi în întreaga Europă un rol cheie în calitatea sa de unitate de cercetare şi tehnologie pentru proiectele de infrastructură ale viitorului. Prin cele cinci departamente ale sale: energie, mobilitate, siguranţă şi securitate, sănătate şi dezvoltare, la care se adaugă planificarea viitorului şi politică se dezvoltă în cadrul centrelor de de cercetare TechGate din Viena sau din Seibersdorf şi în stânsă colaborare cu sectroul economic, noi soluţii de infrastructură.  Concerne precum Siemens, magna, OMV sau AVL şi-au acordat deja girul de încredere competenţelor AIT.

Joanneum Research

De mai mult de treizeci de ani Joanneum Research  reprezintă cercetarea la cel mai înalt nivel şi este cel mai solicitat partener pentru C&D din partea firmelor de top. Activând în cinci domeniii de cercetare, respectiv materiale, sănătate, digital, resurse şi politici, Johanneum Research se numără astăzi printre cele mai mari centre de cercetare din afara universităţilor din Austria. Şi mai mult decât atât aceste centre reprezintă un adevărat motor pentru cercetarea aplicată şi dezvoltarea tehnolgică din e-health, nanomateriale, web 2.0., energii regenerabile sau cercetarea economică şi inovativă.

Christian Doppler Forschungsgesellschaft

Pentru a facilita accesul firmelor la cercetarea de bază aplicată ale universităţilor, cele peste 70 laboratoare ale Christian Doppler Forschungsgesellschaft au devenit punţi de legătură între ştiinţă şi economie. Centrele de cercetare create temporar pentru o perioadă de şapte ani dispun de bugete anuale de laborator de peste 600.000 euro, dintre care jumătate provin din sectorul public. Ele prezintă un avantaj pentru firme deoarece laboratoarele lor de C&D compilează informaţiile de bază şi le transmit permanent firmelor sub forma unui schimb de experienţă. Aceste informaţii sunt folosite de companii pentru dezvoltarea de noi produse şi procese.

Păstrarea unei strânse legături cu lumea ştiinţifică arată faptul că societatea de business ţine aproape de trendurile ştiinţei şi exploatează oportunitatea implementării viitoarelor decoperiri. Aceste noi decoperiri sunt trasformate în tehnologii bazate pe inovaţie. Nu degeaba cei 125 parteneri internaţionali precum AVL, Infineon, OMV, Sandoz, voestalpine, Biomay, Lenzig sau Plansee au încheiat deja parteneriate publice private cu aceste centre.

Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG)

Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG) este specializat pe cercetarea cooperativă şi iniţiază împreună cu parteneri academici şi cu firme, teme de cercetare inovative de cea mai înaltă calitate. Ca organizaţie de suport privată ea înfiinţează institute Ludwig Boltzmann cu activitate pe perioadă determinată. Zonele de interes le reprezintă medicina umană, life-science, ştiinţele sociale şi studiile culturale cu aplicabilitate în sănătate. Focusul în acest caz îl reprezintă cercetarea interdisciplinară.

La acest moment sunt angrenaţi în cele 20 institute de cercetare şi 5 clustere, ca. 300 colaboratori care prestează o activitate de cercetare la cel mai înalt nivel pe plan internaţional. În special în cercetarea clinică medicală, LBG ca partener economic colaborează atât cu firme precum Siemens sau Bayer Healthcare Pharmaceuticals, cât şi cu start-up-uri şi IMM-uri precum Tissue Gnostics şi RISC Software - ce este unul  dintre cei mai importanţi jucători austrieci.

Alţi parteneri de cercetare recunoscuţi pentru industrie sunt printre alţii Salzburg Research din Salzburg, Fraunhofer Research GmbH , Upper Austrain Research , V-Research şi Carinthian Tech Research  din Kärnten.

Ultima actualizare
2018.04.24
Imprimare
©©ADVANTAGE AUSTRIA