Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Inštitúty

Budova na pozadí s modrým nebom © photocase.com/chillerstadt

© photocase.com/chillerstadt

Rakúski výskumníci majú dobré meno – na celom svete. Nie je to žiadne prekvapenie, nakoľko svojimi inováciami menia svet zajtrajška.

Spojiť sa pre úspech

„Oblasť spolupráce“ – teda mimouniverzitný výskum – je najvýraznejšie rastúcou oblasťou rakúskeho výskumu. Výdaje na výskum a rozvoj sa v posledných desiatich rokoch takmer strojnásobili. 57 mimouniverzitných výskumných inštitúcií zamestnáva celkovo 7.000 ľudí.

Austrian Cooperative Research (ACR)

Trvalo udržateľná výstavba, technológie životného prostredia, obnoviteľné zdroje energie, potravinová kvalita a bezpečnosť, či inovácie v oblasti surovín a procesov: malé a stredné podniky sú dôležitým inovačným aspektom. Dynamika dobrých nápadov je ročne podporovaná Austrian Cooperative Research (ACR) v rámci takmer 500 výskumných projektov.

Austrian Institute of Technology (AIT)

AIT zohráva ako výskumná a technologická inštitúcia v Rakúsku ako aj v Európe významnú úlohu keď ide o témy infraštruktúry budúcnosti. Má päť oddelení: Energy, Mobility, Health & Environment, Safety & Security, Foresight & Policy, ktoré sa nachádzajú na miestach ako TechGate Vienna alebo Výskumné Centrum v Seibersdorfe. Tieto oddelenia úzko spolupracujú s hospodárstvom na nových riešeniach pre infraštruktúru.

Joanneum Research

Už viac ako 30 rokov robí Joanneum Research výskum na najvyššej medzinárodnej úrovni. Je dopytovaným partnerom pre výskum a vývoj významných firiem. Päť výskumných oblastí – napr. v oblasti materiálov, zdravia, digitalizácie, zdrojov či stratégie – radí Joanneum Research medzi najväčšie mimouniverzitné výskumné inštitúcie v Rakúsku. Okrem toho je dôležitým motorom pre aplikovaný výskum a technologický vývoj v oblasti e-health, nanomateriálov, Web 2.0, obnoviteľných zdrojov energií či hospodárskeho a inovačného výskumu.

Christian Doppler Forschungsgesellschaft

Na to, aby bol firmám umožnený efektívny prístup k aplikovateľnému výskumu, vytvára vyše 70 laboratórií výskumnej inštitúcie Christian Doppler Forschungsgesellschaft na rakúskych univerzitách veľmi produktívne premostenie medzi vedou a hospodárstvom. Výskumné miesta fungujú temporálne po dobu siedmych rokov a disponujú ročným rozpočtom vo výške až do 600.000 eur, ktorý je z polovice financovaný verejnými prostriedkami. Podnikateľské riziko sa tak znižuje. Ďalšie výhody: CD-laboratória vypracovávajú za neustálej výmeny poznatkov základné informačné materiály, ktoré sú využívajú vo firmách k vývoju nových produktov a procesov. 

Vďaka silnému napojeniu na výskumnú komunitu ostáva hospodárstvo na pulze ekonomických trendov a využíva príležitosť ďalšieho rozvoju najnovších poznatkov z oblasti technologických push-inovácií. Aj z toho dôvodu vsadilo už celkovo 125 medzinárodných priemyselných partnerov ako AVL, Infineon, OMV, Sandoz, voestalpine, Biomay, Lenzing alebo Plansee na túto formu PrivatePublicPartnership spolupráce.

Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG)

Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG) sa špecializuje na kooperatívny výskum a spoločne s akademickými a firemnými partnermi dáva iniciatívu inovatívnym výskumným témam najvyššej kvality. Ako súkromná nosná organizácia zakladá Ludwig Boltzmann Inštitúty s činnosťou na dobu určitú. Ťažiskovými témami sú humánna medicína, life sciences ako aj duchovné, sociálne a kultúrne vedy s ťažiskom na health sciences. Orientuje sa pritom predovšetkým na interdisciplinárny výskum.

Aktuálne sa na 20 inštitútoch a 5 klastroch celkovo 300 zamestnancov zaoberá novými vednými otázkami a podieľa sa na výskumných prácach na medzinárodnej úrovni. Predovšetkým v oblasti výskumu klinickej medicíny sa radí LBG spolu s ekonomickými partnermi ako je Siemens alebo Bayer Healthcare Pharmaceuticals ako aj start-upmi a malými a strednými podnikmi ako Tissue Gnostics a RISC Software GmbH medzi najvýznamnejších hráčov v Rakúsku.

Uznávanými výskumnými partnermi pre priemysel sú ďalej arsenal research vo Viedni, Salzburg Research v Salzburgu, Fraunhofser Research GmbH , Upper Austrain Research , V-Research a Carinthian Tech Research v Korutánsku.

Posledná aktualizácia:
2018.04.24
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA