Advantage Austria Pokaži navigaciju
Pretpostavljamo da ste iz Izaberite svoju državuPromena države

Instituti

Zgrada pod plavim nebom © photocase.com/chillerstadt

© photocase.com/chillerstadt

Austrijski istraživači širom sveta uživaju odličnu reputaciju, a nije ni čudo, s obzirom na činjenicu da svojim inovacijama menjaju svet budućnosti.

Umrežavanjem do uspeha

"Kooperativni sektor " tj. istraživačka delatnost van univerziteta se upoređeno sa svim austrijskim istraživačkim poljima najbrže razvija. Izdaci za istraživanja i razvoj su se poslednjih deset godina ovde već utrostručili. U 57 istraživačkih institucija van univerziteta zaposleno je približno 7.000 saradnika.

Austrijsko kooperativno istraživanje (ACR)

Bez obzira da li se radilo o održivoj gradnji, zelenim tehnologijama ili obnovljivoj energiji, kvalitetu i bezbednosti hrane ili o inovativnim procesima i materijalima, mala i srednja preduzeća su važni pokretači inovacijske vrteške. Iz tog razloga Austrijski fond za kooperativno istraživanje (ACR) održava dinamiku brilijantnih ideja podstičući 500 projekata istraživanja godišnje.

Austrijski institut za tehnologiju (AIT)

AIT kao institucija za podršku istraživanja i razvoj tehnologija, kako u Austriji tako i u Evropi, igra ključnu ulogu kada su u pitanju infrastrukturne teme budućnosti. U vidu pet odeljenja kao štu su energija, mobilnost, zdravlje & okolina, bezbednost i zaštita kao i "Foresight & Policy" u poslovnicama kao što je TechGate u Beču ili centar istraživanja u Zajbersdorfu (Seibersdorf) radi se u uskoj saradnji sa privredom na novim infrastrukturnim rešenjima. Koncerni kao što su Siemens, Magna, OMV ili AVL su već odavno uložili svoje poverenje u stručnost AIT.

Joanneum Research

Joanneum Research se već preko 30 godina bavi vrhunskim istraživanjem na međunarodnom nivou, te je među vodećim preduzećima tražen partner za istraživanje i razvoj . Sa svojih pet oblasti istraživanja - npr. materijali, zdravlje, digital, resouces & policies - Joanneum Research se danas ubraja u najveće vanuniverzitetske institucije za istraživanja u Austriji. Osim toga, važan je motor za primenjiva istraživanja i razvoj tehnologija za e-zdravstvo, nanomaterijale, web 2.0, obnovljive izvore energije ili istraživanje privrednih i inovacionih kapaciteta.

Istraživačko društvo Christian Doppler

Sa ciljem da preduzećima omoguće efikasan pristup primenjivim fundamentalnim istraživanjima, preko 70 laboratorija istraživačkog društva Christian Doppler pri austrijskim univerzitetima čine krajnje produktivnu vezu između nauke i privrede. Ove istraživačke jedinice uređene su privremeno na sedam godina, a raspolažu budžetima do 600.000 evra godišnje, a od čega se polovina finansira iz javnih prihoda. Na taj način se smanjuje rizik za preduzeća. Ostale prednosti : Christian Doppler laboratorije kroz stalnu razmenu iskustava stiču fundamentalna saznanja, koja se pri preduzećima koriste za razvoj novih proizvoda i postupaka.

Uskom saradnjom sa naučnom zajednicom privreda ostaje u toku koji su naučni trendovi, te je na taj način u stanju da razvije najnovija saznanja o  "tehnology push"-inovacijama. Otuda nije čudno što se već oko 125 međunarodnih industrijskih partnera kao što je AVL, Infineon, OMV, Sandoz, voestalpine, Biomay, Lenzing ili Plansee oslanjaju na ovaj oblik javno-privatnog partnerstva.

Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG)

Institut Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG) usredsredio je svoju delatnost na kooperativno istraživanje, a zajedno sa drugim akademskim i privrednim partnerima podstiče inovativne teme za istraživanja vrhunskog kvaliteta. Kao privatna organizacija za pružanje podrške, ovo društvo zasniva institute Ludwig Boltzmann na određeno vreme. Težišta stavljaju na oblasti kao što su humana medicina, bionauka kao i duhovne, socijalne i kulturne nauke sa posebnim osvrtom na zdravstve nauke. Pri tome je interdisciplinarno istraživanje u središtu interesovanja.

Trenutno se 300 saradnika u 20 instituta i  5 klastera bave naučnim istraživanjem  na međunarodno vrhunskom nivou. Posebno na polju medicinsko - kliničkog istraživanja LBG sa svojim privrednim partnerima kao što su Siemens ili Bayer Healthcare Pharmaceuticals kao i startup-ovima i malim i srednjim preduzećima kao što su Tissue Gnostics i RISC Software GmbH važi za jednog od najjačih igrača u Austriji.

Priznati partneri za istraživanja iz oblasti industrije su arsenal research u Beču, Salzburg Research u Salcburgu, Fraunhofer Research GmbH , Upper Austrain Research , V-Research kao i  Carinthian Tech Research iz austrijske pokrajine Koruške.

Poslednji put osveženo:
2018.04.24
Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA