Advantage Austria Показване навигация

Научноизследователски и развоен ландшафт

Стръкове цветя с капки вода © photocase.com/Patzita

© photocase.com/Patzita

Австрия като център на научни изследвания и проучвания се намира на скоростната лента. С повече от 3 % дял на изследванията в Брутния вътрешен продукт страната е много над средното ниво за ЕС. Повече от 60 браншови клъстера и индивидуализирани програми за насърчаване на иновациите осигуряват оптимално взаимодействие между бизнеса и науката.

Австрийската научноизследователска дейност има традиция

Австрия има дълга научноизследователска история със световноизвестни открития. Знаете ли, че шивашката машина е била изобретена от австриеца Йозеф Мадершпергер? Или корабният гребен винт от Йозеф Ресел? Не трябва да се забравя създаването на „Порше” от Фердинанд Порше или откриването на киселиноустойчивия пеницилин от тиролската фирма Biochemie Kundl. Но и съвременният научноизследователски ландшафт ражда значителни постижения.

Повече шансове благодарение на научноизследователската дейност

Федералното правителство и правителствата на отделните провинции са инвестирали 2016 общо около 3,8 мрд. евро в научноизследователска и развойна дейност /Н&РД/. Към това се прибавят и инвестициите в тази сфера на компаниите с още 5,1 мрд. евро.

Успешният модел на Австрия създава оптимални условия за международни компании като Баксалта, БМВ, Бош, Инфинеон или Новартис, които се реализират в научно-изследователски центрове и центрове по компетентност в Австрия. Научни изследвания на най-високо равнище, иновативни технологии, клъстери и международни големи играчи създават възможността вдъхновяващи идеи да се превърнат в готови за реализиране на пазара продукти и услуги.

Така например високи технологии "Made in Austria" са в основата на практични апликации или интелигентни системи за защита на данни. Изследвания в областта на рака, интелигентни мрежи или интелигентни електрозахранващи мрежи на бъдещето допълват традиционно силни области като машиностроене и автомобилостроене, технологии за околната среда и иновативни материали или металообработващата индустрия, които се явяват експортно ориентирани доставчици на технологии.

47-те центрове по компетентност на инициативата за субсидиране COMET (Competence Centers for Excellent Technologies) целенасочено стимулират сътрудничеството между индустрията и науката при високите технологии.

Така например големи международни фарма концерни залагат на намиращия се в Грац Research Center Pharmaceutical Engineering (RCPE) за проучване и развиване на фармацевтични процеси и продукти.

В реномирания изследователски център за терапия на рака в Инсбрук Oncotyrol нови познания в областите геномика, протеомика и метаболомика се внедряват в клиничната ракова медицина.

Австрийският изследователски център Austrian Center for Medical Innovation and Technology (Acmit) намиращ се във Виенер Нойщадт за развиване на медицинската роботика открива нови перспективи за "илик хирургията" /минимално инвазивна хирургия/.

Bioenergy 2020+ предлага с редица изследователски центрове в Австрия успешни иновации в екологичното добиване на енергия от биомаса.

Интересни данни и допълнителна информация за научноизследователската и развойната дейност в Австрия ще намерите на АБА уебсайта .

Logo ABA-Invest in Austria © Austrian Business Agency
Източник:
ABA - Invest in Austria

Сваляне на информация по тази тема

Последна актуализация на:
2018.04.24
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA