Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

SUBVENCIE PRE VÝSKUM A VÝVOJ

500-eurová bankovka © photocase.com/koli

© photocase.com/koli

Výdavky na výskum a vývoj majú podľa legislatívy EÚ v zásade nárok na subvencie, a to nezávisle od investičnej lokality a veľkosti podniku.

Podpora výskumu má formu priamych platieb, úverov a ručení a nepriamo je výskum podporovaný výskumnými prémiami, daňovými výhodami a výdajmi na výskum a vývoj. Podmienky podpôr sú závislé od typu výskumného projektu ako aj od veľkosti firmy.

Daňová podpora výskumu: výskumná prémia

Na výdavky, ktoré vznikajú v rámci výskumného a experimentálneho vývoju, si môžu firmy dodatočne uplatniť výskumnú prémiu vo výške 12% z výskumných výdajov. V prípade výskumu na zákazku platí, že uplatniť sa dá prémia na výdavky vo výške najviac do 1 mil. eur za hospodársky rok.

Na uplatnenie výskumnej prémie v rámci interného firemného výskumu je potrebné osvedčenie Rakúskej Spoločnosti pre Dotáciu Výskumu (Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft FFG).

Nasledovné výskumné agentúry podporujú podniky so záujmom o výskum rozsiahlou ponukou podporných opatrení a služieb.

Rakúska Spoločnosť pre Dotáciu Výskumu (Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft FFG)

FFG je centrálnou inštitúciou pre podporu a financovanie aplikovaného výskumu, technológií a inovácií.

Austria Wirtschaftsservice (aws)

Ako finančná a podporná banka Rakúska podporuje aws zakladanie výskumných a technologických podnikov, okrem iného prostredníctvom úverov s nízkymi úrokmi, dotácií a garancií.

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA