Advantage Austria Pokazati navigaciju

Poticaji na području I&R

Förder-Geld © photocase.com/koli

© photocase.com/koli

Izdaci za istraživanje i razvoj prema pravu Europske Unije općenito se stupnjevaju kao vrijedni poticanja – i to nezavisno od lokacije investicije i veličine poduzeća.

Istraživanje se potiče direktno poticajima, zajmovima i garancijama ili indirektno istraživačkim premijama i poreznim olakšicama za izdatke na I&R. Uvjeti za dobivanje poticaja baziraju se na vrsti istraživačkog plana te visini poduzeća.

Porezna olakšica kao poticaj za istraživanje: istraživačka premija

Za izdatke za istraživanje odnosno eksperimentalni razvoj, poduzeća mogu naknadno zatražiti istraživačku premiju u visini od 12% izdataka na istraživanje. Za ugovorno istraživanje može se tražiti premija za izdatke u visini od najviše 1 mil. EUR-a po gospodarskoj godini.

Za ostvarivanje istraživačke premije za in-house istraživanje potrebno je mišljenje Austrijskog društva za istraživanje (Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft FFG). Premija se knjiži kao odobrenje na poreznom računu poreznog obveznika.

Sljedeće potporne agencije potiču svojom obuhvatnom ponudom poticajnih mjera i usluga poduzeća koja su orijentirana na istraživanje:

Austrijsko društvo za poticanje istraživanja (Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft FFG)

FFG je središnja institucija za poticanje i financiranje istraživanja, tehnologije i inovacija orijentiranih na primjenu.

Austria Wirtschaftsservice (aws)

Kao banka Republike Austrije za financiranje i poticanje aws potiče osnivanje poduzeća koja su orijentirana na istraživanje i tehnologiju između ostaloga putem ERP kredita s povoljnom kamatnom stopom, poticajima i garancijama.

Ispis
©©ADVANTAGE AUSTRIA