Advantage Austria Zobrazit navigační panel
Předpokládáme, že jste z Přesměrovat na tuto stránkuZměna země

Zdraví

Rakouský zdravotní systém je díky vynikající lékařské péči jedním z nejlepších na světě. Na základě vysokých investic do lékařského pokroku jsou místní zdravotnická zařízení vybavena vysoce moderními technologiemi. Optimální zdravotní péče, podpora zdraví orientovaná na potřeby a důsledná prevence patří k prioritám rakouského zdravotnictví.

V Rakousku je zdravotní systém z velké části financován z příspěvků sociálního pojištění a z daní, z menší části pak ze soukromých prostředků, například z poplatků za recepty, ze spoluúčastí, denních finančních kompenzací při pobytu v nemocnici nebo z příspěvků do soukromého zdravotního pojištění. 

Veřejná zdravotní péče je hrazena ze sociálního zdravotního a úrazového pojištění. K takovým výkonům patří například ambulantní a stacionární péče, lékařská rehabilitace, léky, příspěvky na léčebné pomůcky, zdravotní a preventivní prohlídky nebo dávky v mateřství. Ambulantní péči provádí lékaři s vlastní ordinací a nemocniční ambulance, stacionární péče je realizována v nemocnicích.

Všichni závislí pracovníci musí mít povinné pojištění. Také velká část samostatně výdělečných spadá do oblasti povinného pojištění. Děti, manželky a manželé, registrovaní partneři a druh/družka v rodinách s dětmi mohou být zdarma spolupojištěni. Za určitých předpokladů je možné i samostatné pojištění.

Pojištěnci a jejich rodinní příslušníci získají jednoduchý přístup ke zdravotním úkonům veřejného zdravotnictví. Mohou vyhledat lékařskou péči u lékařů s vlastní ordinací, kteří mají smlouvu se zdravotní pojišťovnou  a ve veřejných nemocnicích. Určité úkony,  jako například poplatky za recept, soukromé lékaře a soukromé nemocnice, některé zubařské úkony nebo denní finanční kompenzace při pobytu v nemocnici musí být hrazeny z vlastních zdrojů. Nemá-li osoba žádné zdravotní pojištění, musí uhradit všechny náklady za poskytnuté zdravotní výkony.

U nezaviněných onemocnění zaměstnance platí zaměstnavatel mzdu po dobu, jejíž délka závisí na příslušnosti firmy a na druhu pracovního poměru. Poté obdrží nemocný zaměstnanec nemocenské dávky od zdravotní pojišťovny, které jsou však nižší než pracovní mzda.

Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA