Advantage Austria Näita sisukorda
Me arvame, et Te olete Selle riigi leheleteine riik

Tervishoid

Austria tervishoiusüsteem on tänu esmaklassilisele meditsiinilisele teenindusele üks parimaid maailmas. Tänu suurtele investeeringutele meditsiini arengusse on siinsed tervishoiuasutused varustatud ülimoodsa tehnikaga. Optimaalsed tervisehoiuteenused, vajadusele suunatud terviseedendus ja pidev ennetustöö kuuluvad Austria tervishoiusüsteemi prioriteetide hulka.

Austrias rahastatakse tervishoiusüsteemi suures osas sotsiaalkindlustusmaksetest ja maksudest, vähesemal määral ka eravahenditest, näiteks retseptitasudest, omaosalusest, haiglate päevarahadest ning eratervisekindlustusest.

Riiklikke tervishoiuteenuseid kaetakse tervise- ja õnnetusjuhtumikindlustuse maksetest. Teenuste hulka kuuluvad näiteks ambulatoorne ja statsionaarne ravi, taastusravi, ravimid, abivahendid, tervisekontrollid ja ennetavad kontrollid ning sünnitushüvitis. Ambulatoorset ravi osutavad arstipraksised ja haiglate ambulatooriumid, statsionaarne ravi toimub haiglates.

Kõigile töövõtjatele tuleb sõlmida kohustuslik tervisekindlustus. Ka suur osa füüsilisest isikutest ettevõtjatest on kindlustatud kohustusliku tervisekindlustuse raames. Lapsed, abikaasad ning lastega perede registreeritud partnerid ja elukaaslased kuuluvad tasuta kaaskindlustatute hulka. Teatud tingimustel on võimalik ka enesekindlustus.

Kindlustatud ja nende pereliikmed saavad hõlpsa juurdepääsu riikliku tervishoiusüsteemi teenustele. Saate kasutada haigekassaga lepingu sõlminud arstipraksiste ja riiklike haiglate teenuseid. Teatud teenuste eest, näiteks retseptitasu, eraarstid ja erahaiglad, mõned hambaraviteenused ja haiglate päevaraha peate ise maksma. Isik, kellel puudub tervisekindlustus, peab kõigi kasutatud tervishoiuteenuste eest ise tasuma. 

Kui töötaja ei ole haigestunud oma süül, maksab tööandja palka teatud aja jooksul edasi, mille pikkus sõltub ettevõtte kuulumisest organisatsioonidesse ning töösuhte liigist. Seejärel saab haige töötaja haigushüvitist haigekassast, kuid hüvitis on palgast väiksem.

Trüki
©©ADVANTAGE AUSTRIA