Advantage Austria Navigatie tonen
Wij denken, dat u uit komtNaar deze landensiteVerander het land

Gezondheid

Het Oostenrijkse gezondheidssysteem is dankzij een uitstekende medische zorg één van de beste ter wereld. Door grote investeringen in medisch onderzoek zijn de nationale gezondheidsinstellingen uitgerust met ultramoderne technologie. Optimale ziekenzorg, op de behoeften afgestemde gezondheidsbevordering en consequente preventie zijn prioriteiten van het Oostenrijkse gezondheidssysteem.

In Oostenrijk wordt het gezondheidssysteem grotendeels gefinancierd uit socialezekerheidsbijdragen en belastingen en voor een kleiner deel ook uit private middelen, bijvoorbeeld voorschrijfkosten, eigen bijdragen, dagvergoedingen bij ziekenhuisopnamen en bijdragen voor private ziekteverzekeringen.

De openbare gezondheidszorg wordt gedekt door de sociale ziekte- en ongevallenverzekering. Hun prestaties omvatten bijvoorbeeld ambulante en klinische zorg, medische revalidatie, geneesmiddelen, tegemoetkomingen voor medische hulpmiddelen, gezondheids- en preventieve onderzoeken en loon tijdens zwangerschapsverlof. Erkende artsen en de ambulancediensten staan in voor de ambulante zorg van ziekenhuizen. Klinische zorg gebeurt in de ziekenhuizen.

Voor alle werknemers bestaat de verplichte verzekering. Dat geldt ook voor het merendeel van de zelfstandigen. Kinderen, echtgenoten, geregistreerde partners en levensgezellen in gezinnen met kinderen kunnen gratis meeverzekerd worden. Onder bepaalde voorwaarden is een vrijwillige verzekering eveneens mogelijk.

Verzekerden en hun gezinsleden hebben gemakkelijk toegang tot de medische prestaties van de openbare gezondheidszorg. Ze kunnen een beroep doen op de erkende artsen die het akkoord met de ziekenfondsen aanvaard hebben en op de openbare ziekenhuizen. Bepaalde kosten, bijvoorbeeld gemaakt bij privé-artsen en privéziekenhuizen, bepaalde tandartsprestaties, voorschrijfkosten en dagvergoedingen bij ziekenhuisopnamen moet de patiënt zelf betalen. Als een patiënt geen ziekteverzekering heeft, zijn alle kosten voor de ontvangen medische prestaties voor zijn rekening.

Bij onvoorziene ziekte van de werknemer betaalt de werkgever het loon verder uit gedurende een bepaalde periode afhankelijk van de anciënniteit en het type baan. Daarna ontvangt de zieke werknemer ziekengeld van het ziekenfonds dat evenwel lager is dan het loon.
Printen
©©ADVANTAGE AUSTRIA