Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Zdravotná starostlivosť

Rakúsky systém zdravotníctva patrí vďaka vynikajúcej lekárskej starostlivosti medzi najlepšie na svete. Vďaka vysokým investíciam do medicínskeho pokroku sú domáce zdravotnícke zariadenia vybavené najmodernejšími technológiami. Optimálne nemocenské zabezpečenie, systém podpory zdravotnej starostlivosti podľa individuálnych potrieb a dôsledná prevencia patria k prioritám rakúskeho zdravotníctva.

V Rakúsku je systém zdravotníctva z veľkej časti financovaný z príspevkov na sociálne zabezpečenie a daní, z menšej časti aj zo súkromných prostriedkov, napríklad poplatkov za recepty, spoluúčasti na poistnej udalosti, denného nemocenského pri pobyte v nemocnici alebo príspevkov na súkromné zdravotné poistenie.

Verejná zdravotná starostlivosť je pokrytá prostredníctvom sociálneho nemocenského a úrazového poistenia. Ich služby zahŕňajú napríklad ambulantnú a nemocničnú starostlivosť, zdravotné rehabilitácie, lieky, príspevky na zdravotné pomôcky, zdravotné a preventívne vyšetrenia alebo materský príspevok. Za ambulantnú starostlivosť sú zodpovední tuzemskí lekári a ambulancie nemocníc, nemocničnú starostlivosť poskytujú nemocnice.

Na všetky osoby, ktoré nie sú samostatne zárobkovo činné, sa vzťahuje povinné poistenie. Aj veľká časť samostatne zárobkovo činných osôb je povinne poistená. Deti, manželia, registrovaní partneri a životní partneri v rodinách s deťmi môžu byť bezplatne spolupoistení. Poistenie vlastnej osoby je tiež možné, pri splnení určitých predpokladov.

Poistenci a ich rodinní príslušníci získavajú jednoduchý prístup k zdravotným službám verejného zdravotníctva. Môžu využiť lekársku starostlivosť tuzemských lekárov, ktorí majú zmluvy so zdravotnými poisťovňami, a verejných nemocníc. Určité služby, ako napríklad poplatky za recepty, súkromných lekárov a súkromné nemocnice, niektoré služby zubných lekárov alebo denné nemocenské pri pobyte v nemocnici, si poistenci uhrádzajú samostatne. Ak osoba nie je zdravotne poistená, znáša všetky náklady na využité zdravotnícke služby.

Pri nezavinenom ochorení zamestnanca zamestnávateľ naďalej vypláca mzdu do určitej doby, ktorej dĺžka závisí od odpracovanej doby v podniku a typu zamestnaneckého pomeru. Následne dostáva práceneschopný zamestnanec nemocenský príspevok z nemocenskej poisťovne, ktorý je však nižší ako pracovná odmena.

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA