Advantage Austria Näita sisukorda
Me arvame, et Te olete Selle riigi leheleteine riik

Haridus

student reading a book © photocase.com/Aridula

© photocase.com/Aridula

Euroopas hinnatakse Austria haridussüsteemi kui eeskujulikku, ning tegemist on Austria kui majandusriigi edu võtmega.

AUSTRIA HARIDUSSÜSTEEM

Austria haridussüsteem on üks maailma parimatest. Austria haridussüsteemi eripäraks on ettevõtluse ja hariduse tihe seos. Austria võimaldab noortele duaalset haridussüsteemi The dual education system , see tähendab kutseõpet ettevõttes ja lisaks kutsekooli. Koostöös ettevõtetega tagavad koolid, et väljaõpe ja nõudmised oleksid vastavuses. Kutsekoolide kõrval on kõikide erialade jaoks Kõrgemad Tehnikakõrgkoolid (Höhere Technische Lehranstalt – HTL). Koolide ja ettevõtete ühistes projektides, nt diplomiprojektides või projektides ettevõttepraktika raames, rakendatakse teadusuuringute ja arenduse tulemusi praktikasse. Seejärel on võimalik asuda kutsetööle või jätkata õpinguid ligikaudu 21 rakenduskõrgkoolis, 22 avalikus ülikoolis või 13 erakõrgkoolis.

Austria haridussüsteemi iseloomustab selle kõrge tase ja paindlikkus: julgustatakse ja toetatakse erialade vahetajaid, hiliseid alustajaid ja täiendõppest huvitatuid. Austerlased on täiendõppes Euroopa meistrid.

RAHVUSVAHELISED ÕPPIMISVÕIMALUSED

Rahvusvahelised investorid ei pea loobuma oma laste harimisest oma emakeeles. Mitte ainult  vaheldusrikas vabaajaprogramm turvalises keskkonnas pole see, miks välismaa tippjuhid tunnevad end Austrias kiiresti nagu omas kodus.

Kõige tähtsamad rahvusvahelised koolid Austrias on:


Saksa keele kursusi korraldavad tunnustatud institutsioonid nagu näiteks Goethe-Institut, aga ka Viini Ülikool ja arvukad rahvaülikoolid.

Allalaadimine teema kohta

Trüki
©©ADVANTAGE AUSTRIA