Advantage Austria Zobrazit navigační panel
Předpokládáme, že jste z Přesměrovat na tuto stránkuZměna země

ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTÍ, FIREM

lidi s mapou © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Zahraniční občané mohou v Rakousku zakládat společnosti, přejímat řídící funkce (obchodního vedení) a také nabývat společnosti. Zde najdete první základní informace, které jsou pro Vás jako investory při zakládání společnosti důležité, a dále rozsáhlou brožuru s názvem "Zakládání společností v Rakousku".

Společenstevní právo (právo obchodních společností)

Rakouské právo obchodních společností nabízí nejrůznější právní formy společností, které jsou přizpůsobené příslušným daňovým potřebám a potřebám ručení daných společností. V zásadě se rozlišují kapitálové a osobní společnosti:

Kapitálové společnosti

  • společnost s ručením omezeným (GmbH)
  • akciová společnost (AG)
  • Societas Europea (SE)

Osobní společnosti
  • otevřená společnost (OG)
  • komanditní společnost (KG)
  • tichá společnost (stG)
  • společnost občanského práva (GesbR)

V praxi je nejčastější právní formou společnost s ručením omezeným (GmbH).

Podrobné informace o společenstevním právu a o předpisech přímo souvisejících se založením společnosti Vám poskytne brožura s názvem Zakládání společností v Rakousku [pdf, 721.3kb]. Navíc v ní najdete základní informace nutné k přípravě jednání s právníkem nebo daňovým poradcem, kontrolní seznam pro založení společnosti či seznam adres, jež Vám mohou při zakládání společnosti pomoci.

Poradenství pro investory

Máte-li v úmyslu založit v Rakousku firmu jako zahraniční podnikatel, jsou Vám k dispozici rozsáhlé nástroje poradenství a podpory.

Pro první nezávazné jednání se prosím obraťte na ABA-Invest in Austria a dohodněte si ucelenou, diskrétní, a především bezplatnou konzultaci:

ABA - Invest in Austria
Opernring 3
1010 Vídeň
Rakousko
 
+43 1 58858 0
 
+43 1 5868659
office@aba.gv.at
 
https://investinaustria.at/en/

Downloads na téma

Odkaz na téma

 
ABA - Invest in Austria
Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA