Advantage Austria Pokaži navigaciju
Pretpostavljamo da ste iz Izaberite svoju državuPromena države

Osnivanje preduzeća

Personen mit Plan © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Strani državljani mogu u Austriji da osnuju preduzeće, da zauzmu vodeće pozicije i da kupe preduzeća. Ovde ćete naći osnovne informacije koje su za Vas kao investitora pri osnivanju preduzeća od značaja, kao i sveobuhvatnu brošuru "Osnivanje preduzeća u Austriji".

Zakon o privrednim društvima

Austrijski zakon o privrednim društvima nudi najrazličitije oblike društava, koje su skrojene prema poreskim potrebama i potrebama odgovornosti preduzeća. U osnovi se razlikuju društva kapitala i društva lica:

Društva kapitala

  • Društvo sa ograničenom odgovornošću (doo)
  • Akcionarsko društvo (a.d.)
  • Societas Europea (SE)

Društva lica
  • Otvorena društva
  • Komanditna društva
  • Mirujuća društva
  • Društva građanskih prava

U praksi je najčešći oblik društava društvo sa ograničenom odgovornošću.

Detaljne informacije o Zakonu o privredenim društvima kao i o propisima vezanim za osnivanje društava naći ćete u brošuri osnivanje preduzeća u Austriji (na engleskom) [pdf, 721.3kb]. Ovde ćete takođe naći osnovne informacije koje su potrebne za pripremu razgovora sa advokatom ili poreskim savetnikom, podsetnik stavki za osnivanje preduzeća, kao i spisak adresa koje mogu da budu korisne prilikom  osnivanja preduzeća.

Savetovanje za investitore

Ako kao strani preduzetnik imate nameru da osnujete preduzeće u Austriji, na raspolaganju Vam stoji veliki broj instrumenata za savetovanje i subvencionisanje.

Za neobavezan prvi razgovor obratite se ABA-Investu u Austriji i dogovorite jedno sveobuhvatno, diskretno i pre svega besplatno savetovanje:

ABA - Invest in Austria
Opernring 3
1010 Wien
Austria
 
+43 1 58858 0
 
+43 1 5868659
office@aba.gv.at
 
https://investinaustria.at/en/

Dokumenta za preuzimanje na temu

Srodni linkovi

 
ABA - Invest in Austria
Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA