Advantage Austria Показване навигация

Инфраструктура

Пътуващ влак © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Ефективна транспортна мрежа, сигурна електроснабдителна мрежа и модерна телекомуникационна мрежа: Когато става дума за инфраструктура, австрийските „мрежи” са повече от конкурентоспособни.

Транспортна инфраструктура

Австрия не само географски погледнато се намира в центъра на Европа. От гледна точка на много международни компании тя заема централно място между Запада и Изтока като център за дистрибуция и логистика.

Предпоставките за ефективно и икономически изгодно транспортиране на стоки са добре изградена инфраструктура, добри превозвачи и стратегически изгодни логистични региони. Австрия предлага на своите фирми именно тези предимства. В международен план качеството на инфраструктурата се оценява много високо.

Австрийската логистична инфраструктура се характеризира с модерни терминали с високо стелажни складове, зони за претоварване и добри транспортни връзки. Първокласната телекомуникационна инфраструктура с широколентови връзки, мобилни комуникации с пълно покритие и отлични възможности за провеждане на бизнес по електронен път се разбира от само себе си.

ИКТ като икономически фактор

ИКТ секторът в Австрия създава около 7,6 % от принадената стойност. Като технологии с широк спектър на приложение ИКТ оказват влияние и върху другите сектори и повишават и там производителността. Чрез този индиректен ефект на ИКТ могат да се припишат 31 мрд. евро производствена стойност. ИКТ браншът осигурява общо 226.000 работни места в Австрия (източник: Асоциация на електротехническата и електронната промишленост).

Солидна база чрез интензивни научно-технически проучвания

Предпоставка за постигане на успех на световните пазари са интензивните научно-технически проучвания. Агенцията за насърчаване на изследванията (Forschungsförderungsfonds, FFG) поставя Австрия сред топ 3 на европейските ИКТ научно-изследователски локации. Още през 2006 г. за изследвания в ИКТ сектора са отделени 1,37 мрд. евро. Австрийските ИКТ компании се представят отлично и при рамковите програми на ЕС: Коефициентът на финансова възвръщаемост от фондовете на ЕС последно е възлизал на 185%.

Изследователската дейност на компаниите се подпомага и от целеви програми за субсидиране на публичния сектор, като например ключовата програма "ИКТ на бъдещето". Значима част от ИКТ изследователската дейност е съсредоточена в така наречените центрове по компетентност, чиято дейност е дотирана с 1,5 мрд. евро по програмата за субсидиране COMET (Competence Centers for Excellent Technologies). В тези центрове фирми и академични институции работят заедно по предварително зададени програми за изследвания. Много от тези центрове са силно фокусирани върху ИКТ проучванията.

Топ позиции на световния пазар с австрийско ноу-хау

Голям брой от фирмите, които доставят и прилагат ИКТ са достигнали със своите продукти до върховете на световния пазар. Спектърът е твърде широк: от производители на полупроводници до доставчици на апликации за мобилни телефони, от специалисти в автоматизацията до програмисти на системи за достъп. Потенциалът на ИКТ локацията Австрия проличава и в широкото прилагане на информационните и комуникационни технологии в самите компании: 98% имат достъп до интернет, повече от 93% имат широколентова връзка (източник: Статистика Австрия).

Австрия е европейски шампион в областта на изграждането на електронно правителство (E-Government)

В областта  наелектронното правителство [pdf, 70.8kb] Австрия заема водеща позиция в Европа. Според актуалния бенчмарк 2015 Австрия при индикаторите “online availability“ и “online user friendliness“ се числи към най-добрите държави в Европа и е много над средното равнище за ЕС. С ниски инвестиционни разходи Австрия постигна това високо равнище. Поръчаното от Европейската комисия проучване документира развитието на електронното правителство в 30 европейски държави /28 членки на ЕС, както и Норвегия и Исландия/.

Logo ABA-Invest in Austria © Austrian Business Agency
Източник:
ABA - Invest in Austria
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA