Advantage Austria Zobrazit navigační panel
Předpokládáme, že jste z Přesměrovat na tuto stránkuZměna země

Infrastruktura

Fahrender Zug © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Rakousko disponuje výkonnou dopravní sítí, bezpečným rozvodným energetickým systémem a moderní telekomunikační sítí. V oblasti infrastruktury jsou rakouské „sítě“ nadmíru konkurenceschopné.

Dopravní infrastruktura

Rakousko neleží ve středu Evropy pouze z geografického hlediska. Centrální pozici zaujímá z pohledu mnohých mezinárodních firem také jako distribuční a logistické centrum spojující východ se západem.

Předpokladem pro efektivní a nákladově výhodnou dopravu zboží je výkonná infrastruktura, dobrý dopravce a strategicky výhodné logistické oblasti. Rakousko nabízí svým firmám právě tyto výhody. V mezinárodním srovnání je kvalita stávající infrstruktury hodnocena velmi vysoko.

Rakouská logistická infrastruktura se vyznačuje moderními terminály se sklady s vysokými regály, dostačujícími překladovými plochami a dobrou návazností na dopravu. Prvotřídní komunikační infrstruktura s širokopásmovým propojením, celoplošným mobilním telefonním spojením a elektronickou realizací obchodu je samozřejmostí.

IKT jako ekonomický faktor

Podíl IKT sektoru na přidané hodnotě je v Rakousku téměř 7,6%. Jako generické technologie působí IKT také na další sektory a zvyšují jejich produktivitu. Spolu s nepřímými účinky je jim možno připsat výrobní hodnotu 31 mld. eur. Celkově sektor zaměstnává v Rakousku téměř 226 000 lidí (Zdroj: Sdružení elektronického a elektrotechnického průmyslu).

Solidní základ díky intenzivnímu výzkumu

Předpokladem úspěchu v celosvětovém měřítku je intenzivní výzkumná činnost. Instituce pro podporu výzkumu (Forschungsförderungsgesellschaft) řadí Rakousko do TOP 3 evropských výzkumných středisek. Již v roce 2006 dosahovaly celkové výdaje směřující do sektoru IKT výše 1,37 mld. euro. Také v rámcovém programu EU si rakouské IKT-firmy stojí výborně: návratnost dotací dosáhla úrovně 185 %.

Firemní výzkumy podporují také programy veřejného sektoru, jako například program "IKT budoucnosti". Řadu IKT výzkumů najdeme ale také v kompetenčních centrech podpůrného programu COMET (Competence Centers for Excellent Technologies), dotovaného 1,5 mld. eur, v rámci kterých pracují firmy a akademické instituce na společně definovaných výzkumných programech. Mnohá z těchto center disponují silnou IKT složkou.

Přední příčky pro rakouské know-how

Rakouští poskytovatelé IKT, stejně jako ti, kdo je využívají, se se svými produkty probojovali až do samožné světové špičky. Záběr je široký: od výrobců polovodičů pro poskytovatele aplikací či specialistů v automatizaci, až po vývojáře přístupových systému. Potenciál Rakouska jako sídla IKT lze spatřit také v rozšíření informačních a komunikačních technologií u samožných firem: 98 % má přístup k internetu, více než 93 % širokopásmové připojení (Zdroj: Statistik Austria).

Rakousko vede v Evropě v oblasti elektronické správy

Rakousko zaujímá v E-Govermentu [pdf, 70.8kb]celoevropsky špičkovou pozici. Podle aktuálního E-Goverment-Benchmarku 2015 patří Rakousko co se týče indikátorů online-dostupnosti a online-použivatelnosti k nejlépe vybaveným zemím Evropy a leží daleko nad průměrem EU. S nepatrnými investičními náklady se Rakousku podařilo dosáhnout vysoké úrovně. Studie, kterou Evropská komise, dokumentuje vývoj nabídky E-Govermentu ve 30 evropských zemích (28 členských států EU jakož i Norsko a Island).

Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA