Advantage Austria Näita sisukorda
Me arvame, et Te olete Selle riigi leheleteine riik

Infrastruktuur

Liikuv rong © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Tõhus liiklusvõrk, kindel energiavarustusvõrk ja kaasaegne telekommunikatsioonivõrk: Kui asi on infrastruktuuris, on Austria „võrgud“ enam kui konkurentsivõimelised.

Liikluse infrastruktuur

Austria ei ole mitte ainult Euroopa geograafiline keskus – paljude rahvusvaheliste suurkontsernide arvates võtab Austria keskse positsiooni ka distributsiooni- ja logistikakeskusena Ida ja Lääne vahel.

Ladusa ja kuluefektiivse kaupade tarne eeldused on kõrgetasemeline infrastruktuur, usaldusväärsed transporditeenused ja strateegiliselt soodsad logistikaregioonid. Austria pakub oma ettevõtetele just neid eeliseid. Logistika infrastruktuuri kvaliteet saab rahvusvahelises võrdluses väga kõrgeid hindeid.

Austria logistika infrastruktuuri iseloomustavad moodsad terminalid kõrgete ladustamisruumidega, piisavad ümberlaadimiskohad ning head transpordiühendused. Esimese klassi kommunikatsiooni infrastruktuur internetiühendusega, üleriigilised mobiiltelefonivõrgud ja suurepärased võimalused äritegevuseks elektrooniliselt, on iseenesestmõistetavad.

IKT-infrastruktuur

Austria IKT-turgu iseloomustavad intensiivne konkurents ja loomingulisus. Austria Elektroonika- ja Elektritööstuse Liidu informatsiooni kohaselt (2014) tekitasid ettevõtted, mis on tegevad IKT vallas, tootluse 36,6 miljardi euro väärtuses ning lõid 290,000 töökohta.

Teadus- ja arendustegevus annab Austriale konkurentsivõimelise eelise
Täna on Austria Euroopa IKT teadustöö vallas kolme edukama seas. Teadus- ja arendustegevuse väljaminekud on ennast ära tasunud, nagu kinnitab Austria Majandusuuringute Instituut (WIFO). Teadustööle keskendunud ettevõtted ei ole nii rängalt majanduskriisist lüüa saanud ega kannatanud käivete langemise ja töökaotuse all. Tööstust toetavad efektiivselt ka investeeringud ja toetuspaketid.

IKT teenused kui ekspordihitt
Austria Panga andmete järgi tõusid Austria teeninduse ekspordid aastal 2015 50,5 miljardi euro pealt 52,76 miljardile eurole. Eriti märkimisväärset tõusu kujutasid endast IT tööstuse vallas välisinvesteeringud. Austria toodete peamisteks klientideks on Saksamaa, Šveits, Itaalia, Holland, Ühendkuningriigid ja USA.

Austria on e-valitsuse osas Euroopa meister

Austria on e-valitsuse (inglise keeles) [pdf, 70.8kb] vallas Euroopas üks parimaid. Viimase E-Government Benchmark 2015 järgi asub Austria Euroopa tippriikide seas indikaatorite „online kättesaadavus“ ja „online kasutajasõbralikkus“ osas Euroopa tipus ja on EL keskmisega võrreldes kõrgel kohal. Austria on suutnud sellise kõrge taseme saavutada suhteliselt madalate investeerimiskuludega. Euroopa Komisjoni poolt tellitud uuring dokumenteerib e-valitsuse arengut 30 Euroopa riigis (28 EL liiget ning Norra ja Island).

Trüki
©©ADVANTAGE AUSTRIA