Advantage Austria Näytä navigointi
Oletamme että olette maasta Tälle maasivustolleVaihda maata

Infrastruktuuri

juna liikkeellä © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Tehokas liikennejärjestelmä, turvallinen energiaverkosto ja uusimmat viestintäjärjestelmät: Itävallan infrastruktuuri on erittäin kilpailukykyinen.

LIIKENNEINFRASTRUKTUURI

Itävalta ei sijaitse vain maantieteellisesti Euroopan keskipisteessä. Se on saavuttanut useiden kansainvälisten yritysten näkökulmasta keskeisen aseman jakelu- ja logistiikkakeskuksena lännen ja idän välillä.

Edellytykset kannattavalle ja taloudelliselle tavarankuljetukselle ovat tehokas infrastruktuuri, hyvät kuljetuspalvelujen tarjoajat ja strategisesti edullinen logistiikka-alue. Itävalta tarjoaa yrityksilleen tarkalleen näitä etuja. Kansainvälisessä vertailussa olemassa oleva logistiikan laatu on saanut hyvät arvostelut.

Itävallan logistiikka-infrastruktuurille on ominaista modernit korkeavarastoilla varustetut logistiikkaterminaalit, riittävät keräilyalueet ja hyvät liikenneyhteydet. Ensiluokkainen kommunikaatio-infrastruktuuri laajakaista yhteydellä, koko maan kattava matkapuhelinverkko ja erinomaiset mahdollisuudet sähköiseen kaupankäyntiin ovat itsestäänselvyys.

ICT taloudellisena tekijänä

ICT-sektori tuottaa Itävallassa noin 7,6 % koko arvonmuodostuksesta. Geneerisenä teknologiana ICT vaikuttaa kuitenkin myös muihin toimialoihin ja lisää niiden tuottavuutta. Epäsuorien vaikutusten ansiosta ICT-alan kokonaistuoton arvioidaan olevan 31 miljardia euroa. Kokonaisvaikutuksineen ICT-ala työllistää noin 226000 henkilöä Itävallassa (lähde: Itävallan sähkö- ja elektroniikkateollisuuden liitto).

Vankka perusta intensiivisen tutkimuksen ansiosta

Intensiivinen tutkimus on menestyksen edellytys kansainvälisillä markkinoilla. Tutkimuksen edistämisagentuuri FFG listaa Itävallan Euroopan kolmen parhaan ICT-tutkimusmaan joukkoon. Jo vuonna 2006 ICT-alan tutkimukseen käytettiin Itävallassa 1,37 miljardia euroa. Itävallan ICT-alan yritykset suorituvat hyvin myös EU:n puiteohjelmissa: EU-rahoituksen taloudellinen palautuskerroin oli vastikään 185 %.

Yrityksissä toteutettavaa tutkimusta tuetaan myös kohdennetuilla julkisen sektorin tukiohjelmilla, kuten esimerkiksi "Tulevaisuuden ICT" -katto-ohjelmalla. Suuri osa ICT-alan tutkimuksesta toteutetaan 1,5 miljardin Competence Centers for Excellent Technologies (COMET) tukiohjelman puitteissa osaamiskeskuksissa, joissa yritykset ja korkeakoulut työskentelevät yhdessä määriteltyjen tutkimusohjelmien parissa. Useat osaamiskeskukset panostavat vahvasti ICT-alan tutkimukseen.

Huippuasema maailmanmarkkinoilla itävaltalaisella tietotaidolla

Useat itävaltalaiset ICT-tuotteid/palvelujen tarjoajat ja käyttäjät ovat saavuttaneet tuotteillaan johtavan markkina-aseman maailmassa. Laaja kirjo kattaa niin puolijohteiden valmistajat ja sovellusten tarjoajat kuin myös automaation asiantuntijat ja kulkujärjestelmien kehittäjät. Itävallan ICT-alan vahvuus näkyy myös yritysten kattavassa informaatio- ja kommunikaatioteknologioiden käytössä: 98 %:lla yrityksistä on internetyhteys ja yli 93 %:lla yrityksistä on laajakaistayhteys (lähde: Statistics Austria).

Itävalta on Euroopan ykkönen e-hallinnossa

Itävallalta on saavuttanut Euroopassa huippuaseman sähköisessä asioinnissa (englanniksi) [pdf, 70.8kb]. Ajankohtaisen E-Government-Benchmark 2015 tutkimuksen mukaan Itävalta lukeutuu online-saatavuudessa ja online-ystävällisyydessä parhaiten sijoittuviin maihin Euroopassa ja se on sijouttunut reilusti yli EU-keskiarvon. Itävalta saavutti korkean tason alhaisilla kustannuksilla. Euroopan Komission tutkimus dokumentoi sähköisen asioinnin tarjonnan kehitystä 30 Euroopan maassa (28 EU-maata sekä Norja ja Islanti).

Tulosta
©©ADVANTAGE AUSTRIA