Advantage Austria Pokazati navigaciju

Infrastruktura

Vlak u vožnji © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Učinkovita prometna mreža, sigurna energetska mreža za opskrbu i moderna telekomunikacijska mreža: radi li se o infrastrukturi, austrijske «mreže» su više nego konkurentne.

Prometna infrastruktura

Austrija se ne nalazi samo geografski u središtu Europe. Prema mišljenju mnogih međunarodnih poduzeća Austrija zauzima središnju poziciju i kao centar za distribuciju i logistiku između Zapada i Istoka.

Uvjeti za efikasan i povoljan prijevoz robe su odlična infrastruktura, dobri prijevoznici i strateški povoljne logističke regije. Austrija nudi svojim poduzećima upravo ove prednosti. U međunarodnoj usporedbi kvaliteta postojeće infrastrukture ocijenjena je veoma dobrom.

Austrijsku logističku infrastrukturu obilježavaju moderni terminali sa skladištima s visokim regalima, dostatno područje za pretovar i dobra prometna povezanost. Prvoklasna komunikacijska infrastruktura, pokrivenost mobilnim mrežama sa širokopojasnim internetom i izvrsne mogućnosti za elektronsko poslovanje se podrazumijevaju.

IKT kao ekonomski faktor

IKT-Sektor u Austriji uprihoduje oko 7,6%  dodane vrijednosti. Kao generičke tehnologije IKT su povezane i s drugim sektorima te i tamo povećavaju produktivnost. Sa indirektnim efektima može im se pripisati sveukupna proizvodna vrijednost u visini od 31 milijarde eura. IKT branša osigurava u Austriji oko 226.000 radnih mjesta.
(Quelle: Austrijsko strukovno udruženje elektro i elektroničke industrije).

Solidna baza za intenzivno istraživanje

Intenzivno istraživanje je preduvjet za uspjeh na svjetskim tržištima. Društvo za unapređenje istraživanja aktualno je rangiralo Austriju među top 3 europska sjedišta za IKT-istraživanja. Još 2006. izdaci za istraživanje u IKT sektoru su iznosili 1,37 Mrd. eura. I u EU okvirnim programima austrijske IKT tvrtke pokazuju odlične rezultate:  Stopa povrata iz programa je nedavno iznosila 185%.

Istraživanje u poduzećima se potiče i ciljanim poticajnim programima od strane države kao npr. preko krovnog programa „IKT der Zukunft“ ( „IKT budućnosti“). IKT istraživanje se odvija i u centrima izvrsnosti programa COMET (Competence Centers for Excellent Technologies) koji iznosi 1,5 milijarde eura. U ovim centrima poduzeća i akademska zajednica rade na zajednički definiranim istraživačkim programima. Mnogi od ovih centara imaju snažnu IKT komponentu.

Top pozicija na globalnom tržištu s austrijskim know-how-om

Veliki broj austrijskih IKT dobavljača i korisnika sa svojim je proizvodima uspjelo izboriti top pozicije na globalnom tržištu. Spektar seže od: proizvođača poluvodiča do ponuđača aplikacija, od stručnjaka u automatizaciji do developera sustava za pristup. Snaga Austrije kao IKT centra zrcali se i u snažnoj upotrebi informacijskih i komunikacijskih tehnologija u samim poduzećima: 98% tvrtki ima pristup internetu, više od 93% ih ima širokopojasni internet (izvor: Austrijski zavod za statistiku).

Austrija je europski majstor u E-Government

Austrija na području e-governmenta [pdf, 70.8kb] diljem Europe zauzima vodeću poziciju. Prema aktualnom E-Government-Benchmarku 2015 Austrija se kod pokazatelja online raspoloživosti i online prilagođenosti korisniku ubraja u najbolje zemlje Europe te se nalazi daleko iznad EU prosjeka. Austrija je dosegla visoku razinu s niskim investicijskim troškovima. Studija koju put naložila Europska komisija dokumentira razvoj e-government ponude u 30 europske zemlje (28 EU-članica te Norveška i Island).

Ispis
©©ADVANTAGE AUSTRIA