Advantage Austria Navigatie tonen
Wij denken, dat u uit komtNaar deze landensiteVerander het land

Infrastructuur

Trein die rijdt © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Een efficiënt vervoersnetwerk, een zeker energievoorzieningssysteem en een modern telecommunicatienetwerk: Wanneer het gaat om infrastructuur zijn de Oostenrijkse "netwerken" meer dan competitief.

Verkeersinfrastructuur

Oostenrijk ligt niet alleen geografisch gezien in het hart van Europa. Voor veel internationale bedrijven neemt het land ook als distributiecentrum en logistieke hub een centrale positie in tussen Oost en West. 

De voorwaarden voor een efficiënt en voordelig goederentransport zijn een performante infrastructuur, goede transportbedrijven en strategisch gunstige logistieke regio's. Dat zijn precies de voordelen die Oostenrijk biedt aan ondernemingen. Internationaal gezien wordt de kwaliteit van de aanwezige infrastructuur zeer goed beoordeeld. 

De Oostenrijkse logistieke infrastructuur is gekenmerkt door moderne terminals met opslagfaciliteiten met hoge rekken, voldoende overslaggebieden en goede verkeersverbindingen. Hoogwaardige communicatie-infrastructuur met breedbandverbindingen, mobiele netwerken met goede geografische dekking en uitstekende voorwaarden voor e-commerce zijn een vanzelfsprekendheid.

ICT als economische factor

De ICT-sector genereert in Oostenrijk ongeveer 7,6% van de totale toegevoegde waarde. Als generieke technologie heeft ICT echter ook invloed op andere sectoren en verhoogt ze hun productiviteit. De indirecte effecten meegerekend wordt de totale productiewaarde van de ICT-sector op 31 miljard euro becijferd. In z’n geheel is de ICT-sector in Oostenrijk goed voor circa 226.000 jobs (bron: federatie van de Oostenrijkse elektrische en de elektronische industrie).

Solide basis door intensief onderzoek

Een eerste voorwaarde voor succes op de wereldmarkten is intensief onderzoek. Het Oostenrijkse agentschap voor de promotie van onderzoek plaatst Oostenrijk vandaag in de top 3 van Europese locaties voor ICT-onderzoek. Al in 2006 werden de onderzoeksuitgaven voor de ICT-sector berekend op 1,37 miljard euro. Ook in de kaderprogramma’s van de EU doen de Oostenrijkse ICT-firma’s het uitstekend. Het financieel rendement van de EU-subsidies bedroeg onlangs 185%.

Onderzoeksactiviteiten van ondernemingen worden natuurlijk ook ondersteund door financieringsprogramma’s van de overheid, zoals het overkoepelend programma “ICT van de toekomst”. Een groot deel van het ICT-onderzoek zit ook al in de competentiecentra van het steunprogramma COMET (Competence Centers for Excellent Technologies) ter waarde van 1,5 miljard euro. In deze centra werken ondernemingen en academische instellingen aan gezamenlijk gedefinieerde onderzoeksprogramma’s. Veel van deze centra hebben een sterke ICT-component.

Topposities op de wereldmarkt met Oostenrijkse knowhow

Heel wat Oostenrijkse aanbieders en gebruikers van ICT hebben zich met hun producten naar de top van de wereldmarkt gewerkt. Het spectrum is breed: van producenten van halfgeleiders en aanbieders van apps tot automatiseringsspecialisten en ontwikkelaars van toegangssystemen. De potentie van Oostenrijk als topspeler op het gebied ICT blijkt ook uit het wijdverspreid gebruik van informatie- en communicatietechnologieën in de ondernemingen zelf. 98% van hen heeft toegang tot het internet, en meer dan 93% ook breedbandverbinding (bron: Oostenrijks bureau voor de statistiek).

Oostenrijk is Europees kampioen e-government

Op het gebied vane-government [pdf, 70.8kb] behoort Oostenrijk in Europa tot de top. Oostenrijk is volgens e-Government-Benchmark 2015 voor de indicatoren “onlinebeschikbaarheid” en “onlinegebruiksvriendelijkheid” een van de beste landen in Europa en ligt ver boven het EU-gemiddelde. Met geringe investeringskosten is Oostenrijk erin geslaagd een hoog niveau te bereiken. Het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie, documenteert de ontwikkeling van het e-governmentaanbod in 30 Europese landen (de 28 EU-lidstaten plus Noorwegen en IJsland).

Printen
©©ADVANTAGE AUSTRIA