Advantage Austria Pokaż nawigację
Przypuszczamy, że jesteś z Przejdź do strony krajowejZmień kraj

Infrastruktura

jadący pociąg  © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Wydajna sieć komunikacyjna, niezawodna sieć zaopatrywania w energię oraz nowoczesna sieć telekomunikacyjna – jeżeli chodzi o infrastrukturę, austriackie „sieci’ są więcej niż konkurencyjne.

Infrastruktura komunikacyjna

Austria leży nie tylko geograficznie w sercu Europy. Z punktu widzenia przedsiębiorstw międzynarodowych stanowi ona centrum dystrybucji i węzeł logistyczny pomiędzy Zachodem i Wschodem.

Warunkiem wydajnego i atrakcyjnego finansowo transportu towarów jest sprawna infrastruktura, dobry serwis transportowy i korzystnie rozlokowane regiony logistyczne. Austria oferuje swoim firmom dokładnie te korzyści. W porównianiach międzynarodowych wysoko oceniana jest także jakość infrastruktury logistycznej.

Autriacką infrastrukturę logistyczną charakteryzują nowoczesne terminale z magazynami wyposażonymi w regały wysokiego składowania, liczne miejsca przeładunkowe i dobre połączenia komunikacyjne. Sprawą oczywistą jest wysokiej klasy infrastruktura komunikacyjna z połączeniami szerokopasmowymi, sieć telefonii komórkowej obejmująca cały kraj oraz możliwość elektronicznej realizacji transakcji biznesowych.

Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) jako faktor gospodarczy

Sektor TIK generuje w Austrii ok. 7,6% wartości dodanej. Jako technologie generyczne TIK oddziałowują na inne sektory i podnoszą ich produktywność. Całkowita wartość produkcji osiągnięta wskutek pośredniego oddziaływania TIK wynosi 31 mld euro. Branża TIK tworzy także 226 tys. miejsc pracy (źródło: Związek Przemysłu Elektrycznego i Elektronicznego).

Solidne podstawy dzięki intensywnym badaniom

Jednym z czynników warunkujących sukcesy firm na rynkach międzynarodowych są intensywne badania. Austriacka Agencja Promocji Badań Naukowych plasuje Austrię pośród 3 najważniejszych europejskich państw w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Już w 2006 roku całkowite wydatki na badania wyniosły 1,37 mld euro. Firmy austriackie odnoszą także sukcesy w Programach Ramowych UE: kwota zwrotów z środków UE wynosi 185% w stosunku do wielkości składki Austrii.

Badania prowadzone przez firmy wspierane są także przez programy pomocowe sektora publicznego, jak na przykład program parasolowy "TIK przyszłości". Szereg badań w zakresie TIK odbywa się w centrach kompetencyjnych programu COMET (Competence Centers for Excellent Technologies), który uzyskał dotację w wysokości 1,5 mld euro. Przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe pracują tu wspólnie nad programami naukowymi. Wiele z tych centrów prowadzi intensywne badania w zakresie TIK.

Wiodąca pozycja na rynkach międzynarodowych dzięki austriackiemu know-how

Austriaccy oferenci i usługodawcy z obszaru technologii informacyjno-komunikacyjnych zajmują wiodącą pozycję na rynkach międzynarodowych. Wybór firm jest szeroki i sięga od producentów półprzewodników i oferentów App po specjalistów w zakresie automatyki i projektowania systemów kontroli dostępu. Potencjał Austrii w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych widoczny jest w ich częstym użytkowaniu przez przedsiębiorstwa: 98% firm ma dostęp do internetu, ponad posiada 93% internet szerokopasmowy (Źródło: Statistik Austria).

Austria jest Mistrzem Europy w zakresie e-Government

Austria zajmuje czołową pozycję w rozwoju e-administracji [pdf, 70.8kb]. Według aktualnego zestawienia E-Government-Benchmark 2015 administracja austriacka należy do najlepszych w Europie w zakresie "dostępności online" oraz "przyjazności online dla użytkownika" i wybiega pod tym względem daleko poza średnią UE. Tak wysoki poziom osiągnięto przy stosunkowo niskich inwestycjach. Raport, który został przygotowany na zlecenie Komisji Europejskiej dokumentuje rozwój e-administracji w 30 państwach (28 państw UE oraz Norwegia i Islandia).

Linki do tematu

 
Digital Austria
Drukuj
©©ADVANTAGE AUSTRIA