Advantage Austria Indicare navigare

Infrastructura

Tren în mers © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

O reţea de transporturi eficientă, o reţea de alimentare cu energie sigură şi o reţea de telecomunicaţii modernă: atunci când este vorba despre infrastructură "reţelele" Austriei sunt mai mult decât competitive.

Infrastructura în transporturi

Austria nu se află numai geografic în centrul Europei. Din punctul de vedere al multor companii, ea este un centru de distribuţie şi o verigă logistică între Est şi Vest.

Premizele pentru un transport eficient şi rentabil din punct de vedere al costurilor sunt date de performanţa infrastructurii, de serviciile optime de transport oferite şi de centrele logistice poziţionate strategic. Calitatea infrastructurii logistice este foarte bună comparativ cu nivelul internaţional.

Infrastructura logistică austriacă este caracterizată prin terminale moderne cu depozite foarte înalte, de suprafeţe largi de transbordare şi de legături foarte bune transport. O infrastructura excepţională de comunicaţii cu conexiuni broadband, reţele mobile în întreaga ţară şi posibilităţi excelente pentru tranzacţii electronice de business reprezintă un fapt firesc.

ITC ca factor economic

Sectorul ITC generează în Austria ca. 7.6% din total valoare. Ca tehnologie generică, ITC se regăseşte în mai multe sectoare de activitate şi contribuie la creşterea productivităţii lor. Acestui sector i se atribuie o valoare a producţiei de 31 mld. euro, dacă ar fi să luăm în considerare şi efectele indirecte. Ca rezultat total sectorul ITC asigură în Austria ca. 226.000 locuri de muncă. 

Bază solidă datorată activităţii intense de cercetare

Premiza pentru succes pe piaţa mondială este bazată pe o cercetare intensă. Societatea de promovare a cercetării situează Austria printre primele trei destinaţii de cercetare din Europa pentru domeniul ITC. Încă din 2006 i-a fost alocată cercetării ITC un buget de 1,37 mld. euro. Firmele austriece din ITC se mulează perfect pe programele cadru europene. Profitul investiţiilor ce au la bază fondurile eupene este de 185%.

Cercetarea la nivelul companiilor este susţinută de asemenea prin programe de promovare ale sectorului public, precum ar fi iniţiativa "ITC a viitorului". O activitate intensă de cercertare se desfăşoară şi în centrele de competenţă COMET (Competence Centers for Excellent Technologies), ce au fost dotate cu o investiţie de 1,5 mld. euro. În cadrul acestor centre, companiile şi unităţile academice de învăţământ dezvoltă împreună programe de cercetare. Multe dintre aceste centre au o puternică componentă ITC.

Poziţie de top pe piaţa globală datorată know-how-ului austriac

Ofertanţii şi furnizorii austrieci de ITC ocupă poziţii de top la nivel mondial prin produsele şi soluţiile pe care le oferă. Spectrul ofertei este foarte variat: de la producărori de semiconductori, la ofertanţi de soluţii APP, respectiv de la specialişti în automatizări până la dezvoltatori de sisteme de acces. Potenţialul Austriei ca destinaţie pentru ITC se reflectă şi în utilizarea pe scară largă a tehnologiei informaţie în cadrul propriei companii: 98% dintre ele au acces la intenet, iar 93% au conexiunea la internet în bandă largă.    

Austria este campioană europeană la E-Government

Austria ocupă la nivel european în domeniul  E-government [pdf, 70.8kb] o poziţie de lider. Conform Benchmark emis de E-Government în 2015, Austria se află mult peste media europeană la indicatori precum "disponibilitatea online" sau "accesibilitatea online a userilor". Cu costuri reduse de investiţie Austria a reuşit să ajungă la un nivel ridicat. Studiul comandat de Comisia Europeană atestă creşterea ofertei de E- Government în 30 ţări europene, dintre care 28 sunt membre UE precum Norvegia şi Islanda.

Imprimare
©©ADVANTAGE AUSTRIA