Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Infraštruktúra

Fahrender Zug © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Výkonná dopravná sieť, bezpečná sieť energetického zásobovania a moderná telekomunikačná sieť: Ak sa jedná o infraštruktúru, sú rakúske „siete“ viac ako konkurencieschopné.

Dopravná infraštruktúra

Rakúsko neleží v strede Európy len z geografického hľadiska. Z hľadiska mnohých medzinárodných spoločností predstavuje distribučné centrum a logistickú točňu medzi západom a východom.

Predpokladmi pre efektívnu a cenovo výhodnú prepravu tovarov sú výkonná infraštruktúra, dobrí poskytovatelia v oblasti prepravy a strategicky výhodné logistické regióny. Rakúsko svojim podnikom ponúka práve tieto výhody. V medzinárodnom porovnaní sa vysoko hodnotí najmä kvalita infraštruktúry.

Rakúska infraštruktúra logistiky je charakterizovaná modernými terminálmi so skladmi s vysokými regálmi, dostatočnými prekládkovými areálmi a dobrým dopravným spojením, Prvotriedna komunikačná infraštruktúra so širokopásmovým pripojením, celoplošné pokrytie mobilných sietí a vynikajúce možnosti elektronickej realizácie obchodu sú samozrejmosťou.

IKT ako ekonomický faktor

Podiel pridanej hodnoty IKT sektora je v Rakúsku takmer 7,6 %. Ako generické technológie vplývajú IKT aj na ďalšie sektory a zvyšujú ich produktivitu. Spolu s nepriamymi vplyvmi im môžeme pripísať výrobnú hodnotu 31 mld. eur. Celkovo zamestnáva sektor IKT v Rakúsku takmer 226.000 ľudí (Zdroj: Združenie elektronického a elektrotechnického priemyslu).

Solídny základ vďaka intenzívnemu výskumu

Predpokladom úspechu v celosvetovom meradle ja intenzívna výskumná činnosť. Forschungsförderungsgesellschaft (inštitúcia podporujúca výskum) radí Rakúsko do Top 3 európskych IKT-výskumných sídiel. Už v roku 2016 dosahovali celkové výdavky smerujúce do sektora IKT 1,37 mld. eur. Aj v rámcovom programe EÚ si stoja rakúske IKT-firmy výborne: návratnosť dotácií dosiahla úroveň 185 %.

Výskum firiem podporujú aj programy verejného sektora, ako napríklad program „IKT budúcnosti“. Veľa IKT-výskumu nájdete aj v kompetenčných centrách 1,5 mld. eur dotovaného podporného programu COMET (Competence Centers for Excellent Technologies), v rámci ktorých pracujú firmy a akademické inštitúcie na spoločne definovaných výskumných programoch. Mnohé z týchto centier disponujú silnou IKT-zložkou.

Svetová špička pre rakúske know-how

Rakúski poskytovatelia IKT ako aj tí, ktorí ich využívajú, sa so svojimi produktmi početne prepracovali do svetovej špičky. Záber je však ešte širší: od výrobcov polovodičov po poskytovateľov aplikácií, od špecialistov automatizácie až po vývojárov prístupových systémov. Potenciál Rakúska ako sídla pre IKT badať aj v rozšírení informačných a komunikačných technológií u samotných firiem: 98 % firiem ma prístup na internet, viac ako 93 % mý širokopáskové pripojenie (Zdroj: Statistik Austria).

Rakúsko je majstrom Európy v E-Governmente

Rakúsko zastáva v európskom meradle špičkové postavenie v oblasti e-governmentu [pdf, 70.8kb]. Na základe štúdie E-Government Benchmark 2015 patrí Rakúsko v indikátoroch ako online-disponibilita a online-ústretovosť voči užívateľovi k najlepším krajinám v Európe a je vysoko nad priemerom Európskej únie. Rakúsko dosiahlo túto úroveň s relatívne nízkymi investičnými nákladmi. Spomínaná štúdia, zadaná už Európskou komisiou, dokumentuje vývoj ponuky v oblasti e-governmentu v 30 európskych krajinách (28 členských štátov, Nórsko a Island).

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA