Advantage Austria Pokaži navigaciju
Pretpostavljamo da ste iz Izaberite svoju državuPromena države

Infrastruktura

Fahrender Zug © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Izdržljiva saobraćajna mreža, sigurna mreža snabdevanja energijom i moderna telekomunikaciona mreža: Kada se radi o infrastrukturi, austrijske "mreže" su više nego konkurentne.

Saobraćajna infrastruktura

Austrija nije samo sa geografskog stanovišta smeštena u središtu Evrope, već iz perspektive mnogih međunarodnih preduzeća zauzima centralnu poziciju i kao distributivni centar i logistička prekretnica između Istoka i Zapada.

Preduslov za efikasan i ekonomičan transport robe jesu optimalna infrastruktura, dobra transportna usluga i strateški pozicionirane logističke regije. Austrija svojim preduzećima upravo to pruža, te je u međunarodnom poređenju kvalitet raspoložive infrastrukture visoko ocenjen.

Logistička infrastruktura Austrije raspolaže modernim terminalima sa „visokim regalima“, prostranim prostorima za pretovar i odličnim saobraćajnim vezama. Prvoklasna komunikaciona infrastruktura sa širokopojasnim internetom, pokrivenost mobilnom mrežom i odlični uslovi za elektronsko poslovanje se podrazumevaju.

IKT kao privredni faktor

Sektor za informaciono-komunikacione tehnologije (IKT) u Austriji ostvaruje 7,6% od ukupnih prihoda. Međutim, kao generičke tehnologije, informaciono-komunikacione tehnologije utiču i na druge sektore i povećavaju njihovu produktivnost. Stoga. Uključujući  indirektne uticaje sektoru  IKT može da se pripiše proizvodna vrednost od 31 milijarde evra. IKT-grana obezbeđuje oko 226.000 radnih mesta. ( Izvor: Savez elektrotehničke i elektronske industrije)

Solidna baza kroz intenzivna istraživanja

Preduslov za uspeh na globalnom tržištu je intenzivno istraživanje. Fond za podsticaj istraživanja (Forschungsförderungsgesellschaft ) uvrstilo je Austriju u prva tri evropska sedišta za IKT-istraživanja. Još 2006. ukupni izdaci za istraživanja iz sektora IKT iznosili su 1,37 milijardi evra.  Austrijska IKT-preduzeća se takođe ističu u okviru EU-programa: Stopa povraćaja sredstava iz EU-fondova prema najnovijim podacima iznosi 185 %.

Istraživačka delatnost preduzeća dobija svakako podršku i kroz namenske programe subvencija javnog sektora, kao što je npr. krovni program "IKT budućnosti". Veliki broj IKT-istraživanja vrše, međutim, i naučno-stručni centri u okviru subvencionog programa COMET (Competence Centers for Excellent Technologies) sa budžetom od 1,5 milijardi evra, gde preduzeća i akademske institucije sarađuju u zajedničkim programima istraživanja. Mnogi tih centara imaju naglašenu IKT - komponentu.

Prednjačenje na svetskom tržištu pomoću stručnog znanja iz Austrije

Veliki broj austrijskih ponuđača i korisnika informaciono-komunikacijskih tehnologija (IKT) iz Austrije uspeo je da se probije sa svojim proizvodima na vrh svetskog tržišta. Time je obuhvaćen širok raspon preduzeća: od proizvođača poluprovodnika do ponuđača aplikacija, od specijalista za automatizaciju do developera za pristupne sisteme. Da je Austrija jaka na polju IKT-a dokazuje široka rasprostranjenost informaciono- komunikacionih tehnologija u samim preduzećima: 98% raspolažu internet vezom, a preko 93% i  širokopojasnim internetom. ( Izvor: Statistika Austrije) 

Austrija je evropski šampion kada je u pitanju E-Uprava

Austrija na polju e-uprave (na engleskom) [pdf, 70.8kb] u Evropi zauzima prvo mesto. Prema podacima studije „E-Government – Benchmark 2015“, Austrija je po osnovu „online-raspoloživosti“ i „online- jednostavnosti za rukovanje“ uvrštena među vodeće zemlje Evrope, daleko iznad EU-proseka. I sa niskim investicionim troškovima Austrija je uspela da dosegne visok nivo. Evropska komisija je izradila studiju kako bi se dokumentovao razvoj ponude iz oblasti e-uprave u 30 zemlje (28 članica Evropske unije kao i u Norveška i Island).

Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA