Advantage Austria Näita sisukorda
Me arvame, et Te olete Selle riigi leheleteine riik

Arvud ja faktid

Kleine rote Würfel © photocase.com/fult

© photocase.com/fult

Austria on kasumlik maa – ka rahvusvaheliste investorite jaoks. Veenduge ise: Siit leiate kõige olulisemad arvud ja faktid.

Tsentraalne asend
Euroopa Liidu (EL) idasuunalisel laienemisel 28 liikmesriigini nihkus Austria mitte ainult geograafiliselt vaid ka poliitiliselt ja majanduslikult Euroopa keskusesse. Ühelgi teisel riigil pole nii palju kogemusi Ida-Euroopa kasvuturgudel. Enam kui 1000 rahvusvahelist ettevõtet koordineerivad oma ida-tehinguid Austriast.

Maksueelised
25%-lise ettevõttemaksuga on Austria Euroopa üks investori-sõbralikemaid riike. Täiendavateks eelisteks on atraktiivne kontserni maksustamine Euroopas ning vara- ja ettevõtlusmaksu puudumine.

Soodustused
Atraktiivsed maksueelised nagu 10%-line teadusstööpreemia ning 20%-line hariduse maksuvabastus või Teadustöö Edendamise Agentuuri (Forschungsförderungsfonds, FFG) toetused, on ainult mõned näited soodustustest.

Rahvusvahelised teadus- ja arendusasutused (F&E)
Uuringud ja arendus - pilk tulevikku. Rohkem informatsiooni saate kuulates ühte helisalvestust: Research and Development (inglise keeles) [mp3, 900.9kb]

Ümmarguselt 2800 tehnoloogiale orienteeritud teadus- ja arendusinstituuti ning 60 oma valdkonnas rahvusvaheliselt juhtivat Centers of Excellence ühendavad majanduse vajadused teaduse oskusteabega.
Mida ütlevad rahvusvahelised ettevõtted oma kogemusest teadustöö sihtkoha Austria kohta? http://www.youtube.com/user/InvestInAustria

Produktiivsus
Tööstustootlikkuse tase on Austrias traditsiooniliselt kõrge. Viimastel aastatel on Austria saavutanud ebaproportsionaalselt kõrge tootluskasvu, rohkem kui vaja kompenseerimaks tööjõukulude tõusu. See areng on põhiliselt toimunud tänu kõrgelt motiveeritud ja kvalifitseeritud töötajatele.

Kvalifitseeritud tööjõud
Austria kui majandusriigi oluliseks tugevuseks on kvalifitseeritud ja ülimalt motiveeritud spetsialistid.

Madalad streiginäitajad
Stabiilsus poliitikas ja sotsiaalvaldkonnas ning ülemaailmselt madalaimad streiginäitajad muudavad Austria rahvusvaheliste ettevõtete jaoks ideaalseks asukohariigiks.

Tugeval alusel kutseõpe
Austria kutseõppesüsteemi eripäraks on majanduse ja hariduse tihe seos.

Ostujõuline tööstusriik
Austria on EL rikkuselt teine riik.

Kõrge elukvaliteet
Viin on maailma üks kõrgemalt hinnatumaid töötamiskohti mänedžeridele ning on olnud juba aastaid kongresside korraldamise sihtkoht number üks.

Perfektne infrastruktuur
Kvaliteetne liiklus- ja telekommunikatsiooniinfrastruktuur võimaldab kaupade ja informatsiooni maksimaalset kiiret transportimist.
Trüki
©©ADVANTAGE AUSTRIA