Advantage Austria Показване навигация

Влизане в страната

Указателна табелка за пристигащите самолети на летището © photocase.com/akileb

© photocase.com/akileb

За влизането си в Австрия и за по-нататъшното си пътуване в рамките на Европейския съюз гражданите на ЕС и гражданите от много други държави имат нужда само от валидна лична карта или задграничен паспорт. Тук можете да се информирате за подробностите във връзка с паспорта и визата и за митническите разпоредби, валидни в Австрия.

Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA