Advantage Austria Pokaži navigaciju
Pretpostavljamo da ste iz Izaberite svoju državuPromena države

Ulazak u zemlju

Tabla za dolaske na aerodormu © photocase.com/akileb

© photocase.com/akileb

Državljanima EZ, kao i državljanima mnogih drugih država, za ulazak u Austriju i nastavak putovanja u zemlje Evropske zajednice potrebna je samo važeća lična karta ili pasoš. Ovde se možete informisati o detaljima u vezi sa pasošima, vizama i carinskim odredbama u Austriji.

Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA