Advantage Austria Navigatie tonen
Wij denken, dat u uit komtNaar deze landensiteVerander het land

Douanevoorschriften

Opengeslagen boek © photocase.com/mentaldisorder

© photocase.com/mentaldisorder

Waar u op moet letten bij het meenemen van rookwaren en alcohol, alle belastingvrije grenzen en hoeveelheden in één oogopslag.

Reizen naar Oostenrijk vanuit een lidstaat van de Europese Unie

(België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Britannië, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechische Republiek, Hongarije, Cyprus, Kroatië)

In principe zijn er geen grenscontroles meer, maar er worden nog steeds steekproeven gehouden. Bij een directe vlucht (zonder tussenlanding in een derde staat) van de ene EU-staat naar de andere EU-staat kan de uitgang die bestemd is voor EU-reizigers worden gebruikt. Werd de reis begonnen in een niet-EU-land en was er voor het binnenkomen in Oostenrijk slechts een tussenlanding / een transitverblijf in een ander EU-land, dan gelden de bepalingen voor reizigers uit niet-EU-landen.

Aanbevolen hoeveelheden met betrekking tot de belastingvrije invoer in Oostenrijk uit andere EU-landen voor eigen gebruik:

800 stukssigaretten
400 stukscigarillo's (ten hoogste 3 gram gewicht per stuk)
200 stukssigaren
1 kilogram(rook)tabak
10 litersterkedrank
20 literandere alcoholhoudende dranken dan bier, mousserende wijn of wijn tot 22% vol.
90 literwijn (daarvan maximaal 60 liter mousserende wijn)
110 literbier
Opgelet: Voor sigaretten die uit Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Roemenië of Bulgarije in de bagage meegebracht worden naar Oostenrijk, geldt vanaf 1 maart 2014 een belastingvrije hoeveelheid van 300 stuks. Voor de sigaretten die deze vrijstelling overschrijden, moet de tabaksaccijns onmiddellijk (mondeling) in het douanekantoor aangegeven en betaald worden.

Binnenkomst in Oostenrijk uit niet-EU-landen

Bij het passeren van de douane moeten de volgende goederen gedeclareerd en moet een douaneaangifte ingediend worden:

  • goederen die niet voor eigen gebruik bestemd zijn;
  • goederen die buiten de EU verworven werden en de vrijstelling voor tabaksproducten, alcoholhoudende dranken, niet-mousserende wijnen, bier en geneesmiddelen of voor andere waren overschrijden;
  • goederen die onderworpen zijn aan invoerverboden of –beperkingen.

De volgende goederen kunnen voor eigen gebruik of als geschenk in de reisbagage vrij van rechten ingevoerd worden (per persoon vanaf de leeftijd van 17 jaar):
Tabaksproducten 
200 stukssigaretten of
100 stukscigarillo's (ten hoogste 3 gram gewicht per stuk) of
50 stukssigaren of
250 gram(rook)tabak of een proportioneel assortiment van deze goederen
Alcoholhoudende dranken 
1 literalcohol en alcoholhoudende dranken met een alcoholgehalte van meer dan 22% vol. of niet-gedenatureerde ethylalcohol met een alcoholgehalte van 80% vol. of meer of
2 literalcohol en alcoholhoudende dranken met een alcoholgehalte van max. 22% vol. of een proportioneel assortiment van deze onderscheiden producten plus  
4 literniet-mousserende wijn plus
16 literbier
Geneesmiddelengeneesmiddelen in de voor de reis benodigde hoeveelheid
Andere goederenAndere goederen dan de bovengenoemde voor een totale waarde van 430 euro voor luchtreizigers en 300 euro voor alle andere reizigers. Voor reizigers jonger dan 15 jaar worden de beide bedragen verlaagd tot 150 euro.

Invoerverboden en invoerbeperkingen gelden echter ook voor deze rechtenvrije goederen.

Reisbenodigdheden

De reisbenodigdheden voor eigen gebruik tijdens het verblijf mogen belastingvrij en zonder formaliteiten naar Oostenrijk worden meegenomen, voor zover er geen invoerverbod bestaat (bij nieuwe goederen, zoals bijvoorbeeld een fotocamera, moeten de rekeningen worden meegenomen).

Meer informatie over reisuitrusting (Engels)

Controle op het contantgeldverkeer

Sinds 15 juni 2007 is de verordening betreffende de controle op de bewegingen van contant geld naar en uit de EU van kracht. Volgens deze verordening moeten reizigers die de Unie binnenkomen of haar verlaten en die onderstaande geldsommen met zich voeren, deze bedragen bij de douane aangeven:

  • contant geld van 10.000 euro of meer
  • de tegenwaarde in andere valuta of
  • andere makkelijk inwisselbare waarden (zoals op derden uitgeschreven cheques)

Het doel van dit EU-wijde initiatief is het tegengaan van illegale geldbewegingen als preventie van onwettige praktijken zoals witwassen van geld en financieren van terrorisme.

Een meertalige brochure verschaft informatie over welke voorschriften gelden voor de controle op contant geld.
Printen
©©ADVANTAGE AUSTRIA