Advantage Austria Pokaż nawigację
Przypuszczamy, że jesteś z Przejdź do strony krajowejZmień kraj

Przepisy celne

Otwarta księga  © photocase.com/mentaldisorder

© photocase.com/mentaldisorder

Oto kompleksowy przegląd tego, co powinniście Państwo mieć na uwadze przewożąc wyroby tytoniowe i alkohol. Znajdziecie tu Państwo informacje na temat towarów wolnych od cła, dozwolonych ilości i limitów.

Wjazd do Austrii z jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej

(Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy):

Pomimo że w UE nie prowadzi się już kontroli celnych, to zawsze możliwe są kontrole wybranych losowo osób.
W przypadku bezpośredniego przylotu z kraju członkowskiego UE (bez międzylądowania w kraju trzecim), na lotnisku można skorzystać z wyjścia dla podróżnych z krajów członkowskich Unii. Jeżeli podróż rozpoczęto w kraju nie będącym członkiem UE i przed przyjazdem do Austrii nastąpiło międzylądowanie lub przerwa tranzytowa w państwie członkowskim UE, to zastosowanie mają regulacje dotyczące przyjazdu z kraju trzeciego.

Limity przywozu do Austrii towarów bez cła z krajów członkowskich UE na potrzeby własne:

 800 sztukPapierosy
400 sztukMałe cygara (maksymalna waga 3 gramy/szt)
200 sztukCygara normalnej wielkości
1 kilogramTabaka
10 litrówWyroby spirytusowe
20 litrówInne napoje alkoholowe niż piwo, wino musujące lub wino 22% obj.
90 litrów   Wino (w tym max 60 litrów wina musującego)
110 litrówPiwo
Uwaga: Od 1 marca 2014 roku limit papierosów, które można przywieźć do Austrii z Węgier, Chorwacji, Litwy, Łotwy, Rumunii i Bułgarii bez konieczności płacenia cła wynosi 300 sztuk. Przywóz papierosów powyżej tego limitu wymaga zgłoszenia w urzędzie celnym (ustnie) oraz opłacenia cła.

Wjazd do Austrii z krajów nie będących członkami UE

W urzędzie celnym należy wypełnić deklarację celną, jeżeli przywożone są:

  • towary, które nie są przeznaczone do użytku osobistego
  • towary nabyte poza granicami UE w ilościach przekraczających limity zwolnione z cła. Dotyczy to wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, win niemusujących, piwa i lekarstw oraz innych wyrobów zwolnionych z cła,
  • towary podlegające zakazom lub ograniczneniom przywozu.

Następujące towary mogą zostać przywiezione jako prezent lub do użytku osobistego bez konieczności płacenia cła (osoba podróżująca musi mieć 17 lat):
Wyroby tytoniowe 
200Papierosy lub
100Małe cygara (maksymalna waga 3 gramy/szt) lub
50Cygara normalnej wielkości lub
250 gramTabaka lub porównywalne zestawienie tych towarów
Napoje alkoholowe 
1 litrAlkohol i napoje alkoholowe o mocy powyżej 22% obj. lub nieskażony alkohol etylowy o mocy 80% obj. i powyżej lub
2 litryAlkohol i napoje alkoholowe zawierające 22% obj. lub porównywalne zestawienie tych towarów oraz dodatkowo  
4 litryWina niemusujące
16 litrówPiwo
LekarstwaLekarstwa w ilości odpowiadającej osobistym potrzebom podróżującego.
Inne towaryInne towary niż nazwane wcześniej do całkowitej wartości równej 430 euro dla osób podróżujących drogą lotniczą oraz 300 euro dla pozostałych podóżnych. Dla podróżnych poniżej 15 roku życia limit ten wynosi 150 euro.

W przypadku towarów zwolnionych z cła należy uwzględnić obowiązujące ograniczenia i zakazy importowe.

Wyposażenie podróżnego

Wyposażenie służące podróżnemu do własnego użytku w czasie pobytu w Austrii może być wwożone do Austrii bez cła i zbędnych formalności, o ile nie jest ono objęte zakazem wwozu (w przypadku nowych towarów – np. sprzętu fotograficznego – należy przedłożyć dowód zakupu).

Więcej informacji na temat wyposażenia potrzebnego w podróży (po angielsku)

Kontrola obrotów gotówkowych

Od 15 czerwca 2007 roku obowiązuje rozporządzenie w sprawie kontroli wpływów gotówkowych do UE i odpływu gotówki z UE. Zgodnie z nim podróżni przybywający do UE lub z niej wyjeżdżający muszą zgłosić organom celnym następujące wwożone lub wywożone przez siebie kwoty:

  • Gotówka w wysokości 10 tys. EUR lub więcej
  • ekwiwalent powyższej kwoty w innych walutach
  • lub w postaci innych łatwo wymienialnych wartości (jak np. czeki wystawione na osoby trzecie).

Celem powyższej inicjatywy jest ograniczenie nielegalnych przepływów pieniądzy oraz zapobieganie działaniom sprzecznym z prawem, takim jak pranie brudnych pieniędzy czy finansowanie działalności terrorystycznej.

Wielojęzyczna broszura informacyjna na temat przepisów obowiązujących przy kontroli kwot przywożonych w gotówce.
Drukuj
©©ADVANTAGE AUSTRIA