Advantage Austria Показване навигация

Население

Момче в носия © photocase.com/prusiker

© photocase.com/prusiker

Структура на населението и други статистически данни

Австрия има 8.773.686 жители (състояние: 01.01.2017 г.). Средната гъстота на населението възлиза на 104 жители на квадратен метър.

84,7 % от населението са австрийци, а 15,3 % са чужденци.

Групата на чуждестранното население се състои от:

Граждани на Европейския съюз  48,84 %
Граждани от държави нечленуващи в ЕС51,16 %

Средна продължителност на живота 2015

Мъже78,6 години
Жени83,6  години

Линкове към темата

 
Статистика Австрия
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA