Advantage Austria Zobrazit navigační panel
Předpokládáme, že jste z Přesměrovat na tuto stránkuZměna země

Dějiny

Vídenské obří kolo © Österreich Werbung/Mayer

© Österreich Werbung/Mayer

Stručný přehled dějin Rakouska

Rakousko bylo zmíněno jako „Ostarrichi“ poprvé v roce 996. Od r. 1273 do 1806 byla země pod nadvládou Habsburků, kteří sňatkem a dědictvím rozšířili hranice a oblast vlivu říše.

1804 vybudoval císař František I. rakouské císařství, o dva roky později se musel po obsazení Rakouska Napoleonem vzdát německé císařské koruny a území postoupit.

V roce 1867 vznikla dvojmonarchie Rakousko-Uhersko jako sloučení dvou nezávislých států s jedním společným panovníkem (František Josef I.).

Po skončení 1. světové války byla v roce 1918 vyhlášena První republika.

V r. 1938 bylo Rakousko jako východní marka začleněno do nacionálně socialistické Německé říše a ztratilo svou státní nezávislost.

Po 2. světové válce bylo Rakousko nejprve obsazeno spojenci, v r. 1955 však získalo státní smlouvou svou suverenitu zpět.

Od 1.1.1995 je Rakousko členem Evropské unie.

Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA