Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Dejiny

Wiener Riesenrad © Österreich Werbung/Mayer

© Österreich Werbung/Mayer

Krátky prehľad dejín Rakúska

Rakúsko bolo prvýkrát spomenuté pod názvom „Ostarrichi“ v roku 996. Od roku 1273

vládli v krajine Habsburgovci, ktorí rozšírili hranice a oblasť vplyvu ríše sobášmi a dedičstvami.

V roku 1804 zriadil cisár František I. rakúske cisárstvo, o dva roky neskôr musel po obsadení Rakúska Napoleonom zložiť nemeckú cisársku korunu a odstúpiť niektoré územia.

V roku 1867 došlo k vytvoreniu dvojmonarchie: Rakúsko - Uhorsko ako spojenie dvoch nezávislých štátov pod spoločným panovníkom (František Jozef I.).

Po skončení 1. svetovej vojny a monarchie bola vyhlásená v roku 1918 Prvá republika.

V roku 1938 bolo Rakúsko začlenené do národno-socialistickej Nemeckej ríše ako Východná marka a stratilo svoju štátnu nezávislosť.

Po skončení 2. svetovej vojny bolo Rakúsko najprv obsadené spojencami, avšak v roku 1955 znovu získalo Štátnou zmluvou svoju suverenitu.

Od 1.1.1995 je Rakúsko členom Európskej únie.

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA