Advantage Austria Pokaži navigaciju
Pretpostavljamo da ste iz Izaberite svoju državuPromena države

Istorija

Wiener Riesenrad © Österreich Werbung/Mayer

© Österreich Werbung/Mayer

Kratak pregled austrijske istorije

Austrija se prvi put pominje kao „Ostarrichi“ 996. godine. Od 1273. je zemlja bila pod vladavinom Habsburgovaca, koji su sklapanjem brakova i nasleđivanjem proširili granice i uticaj imperije.

1804. je car Franz I. osnovao austrijsko carstvo, dve godine kasnije morao je po osvajanju Austrije od strane Napoleona da preda nemačku krunu i teritorije.

1867. je nastala dvostruka monarhija Austro-Ugarska kao spoj dve nezavisne države pod jednim zajedničkim vladarem (Franz Josef I.).

Po završetku 1. Svetskog rata i kraja monarhije, 1918. je nastala Prva republika.

1938. je Austrija kao Ostmark pripojena nacional-socijalističkom Nemačkom rajhu i izgubila svoju nezavisnost kao država.

Po završetku 2. Svetskog rata je Austrija najpre bila okupirana od strane saveznika, ali je 1955. državnim ugovorom povratila svoj suverenitet.

Od 1.1.1995. je Austrija članica Evropske unije.

Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA