Advantage Austria Gezinme çubuğunu göster

TARİH

Viyana'da Dev Dönme Dolap © Österreich Werbung/Mayer

© Österreich Werbung/Mayer

Avusturya tarihine kısa bir bakış

Avusturya „Ostarrichi“ adı altında ilk kez 996 yılında zikredilmektedir. Ülke, 1273 yılından itibaren, izledikleri başarılı evlenme ve veraset politikaları sayesinde devletin sınırlarını ve etki alanını genişleten Habsburg hanedanının yönetiminde kaldı.

1804 yılında Kayzer Franz I. Avusturya İmparatorluğu'nu ilan etti, ancak bu tarihten iki yıl sonra Avusturya'nın Napoleon tarafından işgal edilmesiyle imparatorluk tacından vazgeçmek ve toprak kaybını kabul etmek zorunda kaldı.

1867yılında iki bağımsız devletin bir hükümdarın (Franz Joseph I.) yönetimi altında birleşmesi sonucu, Avusturya-Macaristan çifte monarşisi ortaya çıktı.

1. Dünya Savaşı'nın sonunda, 1918 yılında 1. Cumhuriyet ilan edildi.

1938 yılında Avusturya "Ostmark" adıyla nasyonalsosyalistlerin yönetiminde bulunan Almanya İmparatorluğu'na ilhak edildi ve bir devlet olarak bağımsızlığını yitirdi.

2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avusturya bir müddet müttefiklerin işgali altında kaldı, ancak 1955 yılında imzalanan bir anlaşmayla egemenliğini tekrar kazandı.

Avusturya 1.1.1995 tarihinden bu yana Avrupa Birliği üyesidir.

Yazdır
©©ADVANTAGE AUSTRIA