Advantage Austria Näita sisukorda
Me arvame, et Te olete Selle riigi leheleteine riik

Arengukoostöö

naeratav naine © photocase.com/berliner7

© photocase.com/berliner7

Austria arengupoliitika on julgeolekule ja stabiliseerimisele suunatud välispoliitika koostisosaks. Sest vaesusel, vägivallal ja keskkonnakahjustustel ei ole piire. Veega ja elektriga varustamine on progressi aluseks, haridus avab uued perspektiivid ja demokraatlike struktuuride loomine tagab stabiilsuse.

Sisukord:

Arengupoliitika

Arengukoostöö eesmärgiks on vähendada ebavõrdsust vaeste ja rikaste vahel, kindlustada rahu ja säilitada loomulikud eluruumid. Austria arengupoliitika koordinaatoriks on Euroopa-, Integratsiooni- ja Välisministeerium.

Austria arengupoliitika eesmärgid seatakse üles 3-aastases programmis, mille kinnitab heaks ministrite nõukogu. 3-aastane programm 2013-2015 sisaldab ka andmeid austria arengukoostöö kvantiteedi ja kvaliteedi kohta.

OEZA ja ADA

Austria Euroopa-, Integratsiooni- ja Välisministeerium  keskendub hetkel järgmistele võtmeregioonidele: Lääne-Aafrika ja Saheli regioon, Ida-Aafrika ja Aafrika Sarv, Lõuna-Aafrika, Himaalaja-Hindukuš regioon, Palestiina alad, Kesk-Ameerika, Kariibi regioon, Doonau piirkond ja Lääne-Balkan, Musta Mere regioon/ Lõuna-Kaukasus.

Austria arengukoostöö (OEZA) arendab strateegiaid ja programme. Austrian Development Agency (ADA) vastutab kõikide bilateraalsete programmide ja projektide rakendamise eest OEZA partnermaades. ADA majandab OEZA bilateraalsete programmide läbiviimise eelarvet. ADA töötab tihedalt koos valitsusväliste organisatsioonide ja ettevõtetega.

ÖFSE

Austria Arenguabi Uurimisfond (ÖFSE) on informatsioonivahendajaks arengumaade küsimustes, arengukoostöös ja arengupoliitikas.

ÖFSE teadusvaldkonnaks on informatsioonid, analüüsid ja nõustamine raskuspunktis olevate teemade kohta:

  • Austria arengukoostöö ja -poliitika
  • Rahvusvaheline arengu- ja majanduspoliitika
  • Hariduskoostöö
  • Haridus ja jätkusuutlik areng ning
  • Vaesuse vastu võitlemise strateegiad

ÖFSE pakub eza.at laiaulatuslikku informatsiooniteenust Austria ja rahvusvahelise arengupoliitika kohta. Andmepankade abil saate tellida Austria EZA projekte ja programme, teaduslikku kirjandust ja ajakirjandust.

Majandus ja areng

Austria Arengukoostöö (OEZA) programm majandus ja areng kasutab ära sünergiapotentsiaali eramajanduse ja arengukoostöö vahel. See on kasulik nii ettevõtetele kui ka kohalikele inimestele.

Ettevõtete toetamine ja nõustamine

Austria Arenguagentuur (Austrian Development Agency (ADA)) pakub koostöös Austria Arengupangaga (OeEB) arengu- ja üleminekumaade ettevõtete innovatiivsetele projektidele, mis on arengupoliitika mõistes olulise tähtusega, majanduspartnerluse raames rahalist toetust.

Majanduspartnerlused seovad ettevõtlusvaimu ja äriideed arengukoostöö kogemusega. Selle läbi tekivad paremad elutingimused kohalikule rahvale ning väiksem risk ettevõttele. Partnerlus, kus võidavad kõik osapooled.

Sellele lisaks pakub ADA 

  • ekspertide nõustamist ja vahendamist
  • Nõu, kuidas esitada äriprojektide ettepanekuid majanduspartnerluseks
  • projektide esitamist ja monitooringut
Trüki
©©ADVANTAGE AUSTRIA