Advantage Austria Pokaži navigaciju
Pretpostavljamo da ste iz Izaberite svoju državuPromena države

Odnosi sa inostranstvom

Globus © photocase.com/Enit

© photocase.com/Enit

Austrija nije samo članica velikog broja međunarodnih organizacija, već je i sedište istih, što potvrđuje visoku poziciju Austrije, a i Beča kada su u pitanju odnosi sa inostranstvom.

Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA