Advantage Austria Показване навигация

Външна икономика

Глобус © photocase.com/A.P.

© photocase.com/A.P.

Австрия е индустриално развита страна с малък вътрешен национален пазар, затова е особено важна външната търговия. Тук ще откриете един общ преглед на показателите, търговските партньори и групите стоки.

Внос 2017: Евро 147,6 мрд.
Износ 2017: 141,9 мрд.
Износната квота 2017 (износ на стоки и услуги в % от БВП) е била 54 %

Търговски партньори

Най-важните търговски партньори са:

 • Германия
 • САЩ
 • Италия
 • Франция
 • Швейцария

Пространствената близост до централноевропейските и източноевропейските държави е предпоставка за нарастващото значение на търговията и икономическите връзки с тези страни. През 2017 г. делът на австрийския износ в този регион е възлизал на 18,6%.

Групи стоки

Най-важните групи експортни стоки са:

 • машини и съоръжения
 • автомобили и автомобилни части
 • желязо, стомана и метални стоки
 • хранителни стоки и напитки.
 • медицински и фармацевтични изделия
 • пластмаса и пластмасови изделия
 • хартия и картон

Особено значение има и износът на услуги, като на първо място тук се поставя туризмът.

Линкове към темата

 
Статистика Австрия
Последна актуализация на:
2018.05.08
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA