Advantage Austria Näita sisukorda
Me arvame, et Te olete Selle riigi leheleteine riik

Väliskaubandus

Gloobus © photocase.com/A.P.

© photocase.com/A.P.

Austria on väikese siseturuga tööstusriik, seetõttu on väliskaubandus erakordselt tähtis. Järgnevalt leiate ülevaate väliskaubandusnäitajatest, kaubanduspartneritest ja kaubagruppide.

Import 2016: 135,6 miljardit eurot
Eksport 2016: 131,2 miljardit eurot
2016. aasta ekspordimäär (kaupade ja teenuste eksport protsentuaalselt SKP-st) oli 52,2%.

Kaubanduspartnerid

Kõige olulisemad kaubanduspartnerid on:

 • Saksamaa
 • USA
 • Itaalia
 • Šveits
 • Prantsusmaa.

Kesk- ja idaeuroopa riikide geograafiline lähedus on üks nende riikidega kaubanduse kasvava tähtsuse ning nende maadega tiheda majandusliku põimumise põhjustest. Austria ekspordi osakaal nendesse regioonidesse moodustas 2016. aastal  18,5%.

Kaubagrupid 

Kõige olulisemad ekspordi kaubagrupid on:

 • masinad ja seadmed
 • autod ja autoosad
 • raud, teras ja metalltooted
 • toiduained ja joogid
 • meditsiini- ja farmaatsiatooted
 • plastik ja plastiktooted
 • paber ja papp

Suurt tähtsust omab ka teenuste eksport, kusjuures siin on esimesel kohal turism.

Lingid teema kohta

 
Austria Statistika (Statistics)
Trüki
©©ADVANTAGE AUSTRIA